Horizon Europe-programmet: Sammenhængen mellem sociale, kulturelle og politiske identiteter, samt følelsen af at høre til, og demokratier

Frist: 7 Februar 2024 - 17:00:00 Bruxelles-tid

Projekterne skal bidrage til følgende forventede resultater: Give en omfattende analyse af sammenhængen mellem sociale, kulturelle og politiske identiteter, følelsen af tilhørsforhold og identifikation med en gruppe og demokrati; Bygge på resultaterne for at formulere politiske anbefalinger til at håndtere, forebygge og korrigere negative tendenser (diskrimination, marginalisering og fremmedgørelse); Udvikle kritisk indsigt i de måder, hvorpå processer med social, kulturel og politisk deltagelse kan bidrage til yderligere at fremme følelsen af tilhørsforhold.

 

HELPDESK Support

Samfinansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

HELPDESK Support

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.
Copyright ©2022 HELPDESK