Konsortsium

Helpdeski projekti konsortsiumi kuulub 16 partnerit, sealhulgas 11 Euroopa ja 5 riiklikku organisatsiooni, mille koordinaatoriks on EASPD.

Helpdeski projekti konsortsiumi kuulub 16 partnerit, sealhulgas 11 Euroopa ja 5 riiklikku organisatsiooni, mille koordinaatoriks on EASPD.

16 partnerit esindavad igasuguseid sotsiaalteenuseid (näiteks mittetulunduslikke ja avalikke sotsiaalteenuseid), mis on suunatud erinevatele sihtrühmadele (näiteks lastele, puuetega inimestele, eakatele ja kodututele).

Arvestades, et konsortsiumi kuuluvad organisatsioonid esindavad väga erinevaid sotsiaalteenuseid ja nende liikmed asuvad kõigis ELi liikmesriikides ja väljaspool, on projektil äärmiselt suur levikuvõime kogu Euroopa Liidus. See tagab, et kõikide ELi liikmesriikide sotsiaalteenused ja korraldusasutused saavad äsja loodud HELPDESKist kasu.

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.
Autoriõigus ©2022 HELPDESK