Uniós alapok

Uniós alapok

ESZA és ERFA
Bővebben

Nyílt felhívások

Hívások alaptípus és téma szerint
Bővebben

Országprofilok

EU-s alapok az Ön országában
Bővebben

Nyílt felhívások

Szociális Innováció Plusz (SI+) kezdeményezés: Nemzeti kompetenciaközpontok a szociális innovációért

Határidő: november 30.

Ez a felhívás lehetőséget kínál a Nemzeti Szociális Innovációs Kompetencia Központok (NCC-k) kapacitásának kiépítésére és megszilárdítására. Ezáltal igyekszik kezelni a szociális innovációra jellemző kihívások közül néhányat, mint például a korlátozott méret, finanszírozás, koordináció, szakmai támogatás, együttműködési lehetőségek és láthatóság.

Olvass tovább

Egységes piaci program (COSME): Európai szociális gazdasági missziók a közösségi ellenálló képességért

Határidő: 2023. december 7.

E pályázati felhívás célja, hogy elősegítse a gazdasági és környezeti változásokat a szociális gazdasági ágazaton belül, különösen a vidéki régiókban. Támogatja a szociális gazdaság szereplőit olyan innovatív és fenntartható gyakorlatok kidolgozásában, amelyek ösztönzik a vidéki növekedést, fokozzák a versenyképességet, és hozzájárulnak a fenntarthatóbb és inkluzívabb gazdaság felé történő kettős átmenethez. Olyan területekre összpontosít, mint az ökológiai innováció, a zöld és digitális átmenet, a fenntartható mezőgazdaság, a munkanélküliek oktatása és képzése, valamint az életminőség javítása.

Olvass tovább

ESZA+ EaSI terület: Szociális innovációs gyakorlatok a hajléktalanság elleni küzdelemben

Határidő: 2023. december 14.

A kezdeményezés célja, hogy támogassa a hajléktalanság és a lakhatásból való kirekesztés kihívásainak kezelését célzó kreatív projekteket és/vagy szakpolitikai intézkedéseket. Ezen intézkedések némelyike a megelőzési stratégiák, a lakhatáshoz való hozzáférés, beleértve a lakhatásközpontú megközelítéseket és az ezt lehetővé tevő szolgáltatásokat, valamint a hajléktalanság megelőzésében és leküzdésében részt vevő helyi érdekeltek kapacitásainak kiépítését érintheti.

Olvass tovább

EU4 Egészségügyi program - A nem fertőző betegségek megelőzése a mentális egészség területén, beleértve a veszélyeztetett népességcsoportokat, például a migránsokat, menekülteket, romákat és az Ukrajnából kitelepítetteket támogató intézkedéseket is

Határidő: 2023. október 17.

A cél a mentális egészség előmozdítása, valamint a mentális egészségügyi problémák megelőzése és kezelése a sérülékeny csoportokat célzó projektek révén.

Olvass tovább

EU4 Egészségügyi program - A nem fertőző betegségek megelőzése a demencia és más neurológiai rendellenességek területén

Határidő: 2023. október 17.

A tevékenységek a demencia és más neurológiai rendellenességek megelőzésére és kezelésére terjednek ki. Ezek közé tartozik a civil társadalmi szervezetek bevonásával megvalósuló projektek végrehajtása, amelyek célja a tagállamok hatóságainak támogatása az átfogó közegészségügyi politikák végrehajtásában, a legjobb gyakorlatok kidolgozása és átadása, közegészségügyi iránymutatások kidolgozása, innovatív megközelítések és a betegútvonalakat támogató projektek előkészítése és bevezetése....

Olvass tovább

ESZA+ Belgium - FSE+ 21-27 Wallonie-Bruxelles program

Határidő: 2023. augusztus 25.

Az FSE+ Wallonie-Bruxelles program kiegészítő projektekre vonatkozó pályázatot ír ki az alábbi témaköröket lefedő intézkedésekre: oktatás, képzés, a sérülékenyek foglalkoztatására való orientáció, a fogyatékkal élő és az önállóságukat elvesztett személyek foglalkoztatása, intézményesítése.

Olvass tovább

CERV program: A polgárok bevonása és részvétele

Határidő: 2023. szeptember 5.

A várható hatások a következők: A polgárok jogokkal és uniós értékekkel kapcsolatos tudatosságának növelése, valamint a társadalomban és az EU-ban való elkötelezettségük növelése; Lehetővé teszi az emberek számára, hogy elmélyítsék ismereteiket az uniós intézményekről és szakpolitikákról, és jobban megértsék az EU eredményeit és előnyeit; ...

Olvass tovább

Horizont Európa program: A gyermekek és serdülők egészségügyi és gondozási ellátásának holisztikus támogatása az egyre inkább digitális társadalomban

Határidő: 2023. szeptember 19.

Az e témakörben benyújtott javaslatoknak hozzá kell járulniuk a következőkhöz: A gyermekek, serdülők és szüleik/gondviselőik képzése és felhatalmazása a személyre szabott megközelítéseket és megoldásokat tartalmazó megelőzési stratégiákban; a gyermekek és serdülők, ...

Olvass tovább

Horizont Európa program: Kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek hozzáférése az egészségügyi és gondozási szolgáltatásokhoz

Határidő: 2023. szeptember 19.

Az e felhívás keretében megvalósuló tevékenységeknek olyan csoportokra kell összpontosítaniuk, amelyek szociális, pénzügyi vagy egészségügyi szempontból kiszolgáltatott helyzetben vannak, vagy a megkülönböztetés veszélyének vannak kitéve, mint például a fogyatékkal élők vagy a komplex állapotú betegek, a migránsok, ...

Olvass tovább

EU-s alapok az Ön országában

HELPDESK támogatás

Az Európai Unió társfinanszírozásával. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) nézetei és véleményei, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió nézeteit és véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.

Az Európai Unió finanszírozásával. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.

Projekt koordinátor

EASPD
Az Európai Unió finanszírozásával. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.

Projekt koordinátor

EASPD
Szerzői jog ©2022 HELPDESK