HELPDESK Logo

EU általános ismeretek

Tartalomjegyzék

 1. Bevezetés az uniós forrásokról
 2. Kohéziós politikai alapok
 3. Különleges alapok
 4. Időbeli ütemezés: a többéves pénzügyi kerettől a költségtérítésig
 5. Prioritások 2021-2027-re
 6. Partnerségi elv
 7. Fókuszban az ERFA
 8. Fókuszban az ESZA+
 9. Hasznos linkek

Bevezetés az uniós forrásokról

Európai Uniós finanszírozási programok finanszírozza a 2021-2027 Többéves pénzügyi keret és az európai gazdaságélénkítési terv (Az EU következő generációja). Az uniós finanszírozási programok a finanszírozás irányításának típusa szerint is osztályozhatók: a megosztott irányítású finanszírozások (az úgynevezett "alapok") vagy a közvetlenül az Európai Bizottság által irányított finanszírozások.
Az alapokat az Európai Bizottság és a nemzeti vagy regionális hatóságok közösen kezelik; az utóbbiakat irányító hatóságoknak vagy közreműködő szervezeteknek nevezik. A megosztott irányítású alapok az EU költségvetésének mintegy 80 % részét teszik ki, és magukban foglalják a kohéziós politikai alapokat is (lásd alább). A Helpdesk projekt elsősorban ez utóbbiakra összpontosít, mivel ezekhez a szociális szolgáltatók számára különösen nehéz hozzáférni.

A közvetlen irányítási támogatásokat az Európai Bizottság vagy az uniós ügynökségek kezelik. Ezek a finanszírozások magukban foglalják a támogatásokat, pénzügyi garanciákat, pénzeszközök átutalását, a tevékenységek nyomon követését, a vállalkozók kiválasztását stb. Az összes finanszírozási és pályázati lehetőség megtalálható ezen az oldalon. platform.

Kohéziós politikai alapok

Az uniós források több mint felét az Európai Bizottság és az uniós tagállamok által közösen kezelt öt kohéziós politikai alapon (amelyet korábban Európai Strukturális és Beruházási Alapoknak (ESZA) hívtak) keresztül irányítják.
A kohéziós politikai alapok megosztott irányítású alapok, amelyek esetében a tagállamok felelősek az irányítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáért, valamint az uniós rendeletek követelményeinek való megfelelésért. Az Európai Bizottság felügyeleti szerepet játszik, és ellenőrzi a nemzeti végrehajtási rendszerek hatékonyságát.

Különleges alapok

A 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó uniós kohéziós politika a következő 5 szakpolitikai célkitűzést határozta meg, amelyek a növekedést, a fenntarthatóságot és a befogadást támogatják.
 1. Versenyképesebb és intelligensebb Európa
 2. Zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású átmenet a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé
 3. Egy jobban összekapcsolt Európa a mobilitás fokozásával
 4. Egy szociálisabb és befogadóbb Európa
 5. Európa közelebb kerüljön a polgárokhoz azáltal, hogy elősegíti a fenntartható és integrált fejlődést minden területtípusban
Kohéziós politika meghatározott alapokon keresztül történik. Ezek az alapok a következőképpen támogatják az EU prioritásait:
 • Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az EU valamennyi régiójának és városának társadalmi és gazdasági fejlődésébe való beruházás, valamint az EU régióin belüli fejlettségi különbségek csökkentése érdekében (főként az 1. és 2. prioritás)
 • Az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+), a munkahelyek támogatása és egy igazságos és szociálisan befogadó társadalom megteremtése az EU-tagállamokban (a 4. prioritásra összpontosítva)
 • Az Kohéziós Alap (CF), hogy a kevésbé virágzó uniós országokban a környezetvédelembe és a közlekedésbe fektessenek be (főként a 2. és 3. prioritás)
 • Az Igazságos Átmeneti Alap (JTF) a 2021-2027 közötti kohéziós politika új eszköze, amelynek célja, hogy támogassa a klímasemlegességre való áttérés által leginkább érintett régiókat. (célzott egyedi célkitűzések - a közös vállalkozásról szóló rendelet 8. cikke)
 • Az Interreg programok a következő 2 további szakpolitikai célkitűzés áll rendelkezésükre: "Jobb együttműködés irányítása" és "Biztonságosabb és biztonságosabb Európa".

Időbeli ütemezés: a többéves pénzügyi kerettől a költségtérítésig

 1. A 2021-2027-es többéves pénzügyi keret elfogadása[1], a költségvetésről szóló megállapodás az első lépés annak eldöntése felé, hogy mi áll majd rendelkezésre a kohéziós politikára - 22.12.2020 - A 2021-2027-es hosszú távú uniós költségvetés tárgyalási folyamata és a NextGenerationEU | Európai Bizottság (europa.eu)
 2. A kohéziós politikára vonatkozó jogszabályok - a jelenlegi programozási időszakban a megosztott irányítású uniós alapok felhasználásának keretét és közös szabályait meghatározó jogszabályok - 2021.06.24. A kohéziós politika 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó jogszabályai - Regionális politika - Európai Bizottság (europa.eu)
 3. Az Európai Bizottság és az egyes uniós országok közötti megállapodások - folyamatban - Partnerségi megállapodások a 2021-2027-es uniós forrásokról | Európai Bizottság (europa.eu)
 4. Az egyes operatív programok jóváhagyása - folyamatban Programok - Regionális politika - Európai Bizottság (europa.eu)
 5. Az irányító hatóságok közzéteszik pályázati felhívásaikat - tekintse meg a különböző irányító hatóságok honlapját - Irányító hatóságok - Regionális politika - Európai Bizottság (europa.eu)
 6. A pályázók megkezdik pályázataik benyújtását
 7. A projektek értékelése és a sikeres pályázatok kiválasztása
 8. A támogatási megállapodás aláírása (az IH és a kedvezményezett között) és a projekt megkezdése.
 9. A projekt végrehajtása és a jelentés megírása
 10. A visszatérítési és visszafizetési kérelmek benyújtása

[1] a Bizottság javaslata alapján az Európai Tanács és az Európai Parlament által közösen hozott határozat

Prioritások 2021-2027-re

A kohéziós politika az EU fő beruházási politikája, amelynek célja, hogy az Európai Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának erősítése révén választ adjon az EU különböző fejlesztési igényeire. A 2021-2027 közötti kohéziós politika a két alábbiakban gyökerezik az Európai Bizottság hat prioritása, a Európai Zöld Megállapodás és a szociális jogok európai pillére. A 2021-2027 közötti időszakra az EU kohéziós politikája 5 politikai célkitűzést határozott meg: a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, a vállalkozások versenyképességének, a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem előmozdítása. A befogadásra való összpontosítás miatt a kohéziós politika alapjai a szociális szolgáltatások szempontjából is relevánsak.

Partnerségi elv

Az Európai partnerségi magatartási kódex a 2014-2020-as időszakra elfogadott rendeletek továbbra is alkalmazandók. Ennek lehetővé kell tennie a különböző érdekelt felek széles körű részvételét a programok kidolgozásában és nyomon követésében. Az ESZA+ keretében, minden tagállamnak támogatnia kell a szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek kapacitásépítését, az ESZA+ forrásai megfelelő összegének erre a célra történő elkülönítésével.. A vonatkozó országspecifikus ajánlásokkal rendelkező tagállamoknak legalább 0,251 TP3T-t kell elkülöníteniük.

Fókuszban az ERFA

Az ERFA célja, hogy hozzájáruljon az EU fő regionális egyenlőtlenségeinek kiegyenlítéséhez (lásd az alábbiakat) A kohéziós politika 2021-2027 közötti uniós térkép a kohéziós politika támogathatóságáról). Az ERFA célja, hogy a fejlődésben elmaradott régiók fejlesztésének és strukturális kiigazításának, valamint a hanyatló ipari régiók átalakításának támogatása révén hozzájáruljon az Európai Unió főbb regionális egyensúlyhiányainak megszüntetéséhez.

Az ERFA-nak két fő célja van:
 • Beruházás a növekedésért és a munkahelyteremtésért - a munkaerőpiac és a regionális gazdaságok megerősítése céljából.
 • Európai területi együttműködés - célja a határokon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködés erősítése az EU-n belül.
Jólétük alapján minden régió és tagállam a támogatást a versenyképesebb és intelligensebb Európára (1. politikai célkitűzés), valamint a környezetbarátabb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, a szén-dioxid-kibocsátás nélküli gazdaságra való áttérésre és az ellenálló Európára (2. politikai célkitűzés) összpontosítja a "tematikus koncentráció" néven ismert mechanizmuson keresztül.
 • Valamennyi régió és tagállam a 2. politikai célkitűzésre legalább 301 TP3T juttatását összpontosítja.
 • A fejlettebb régiók vagy tagállamok az 1. és a 2. szakpolitikai célkitűzésre allokációjukból legalább 851 TP3T-t fordítanak;
 • Átmeneti régiók vagy tagállamok legalább 40% az 1. szakpolitikai célkitűzésre;
 • Kevésbé fejlett régiók vagy tagállamok legalább 25% az 1. szakpolitikai célkitűzéshez.

Fókuszban az ESZA+

Az ESZA+ a fő pénzügyi eszköz, amellyel Európa az emberekbe fektet be, a munkahelyteremtés és a készségfejlesztés előmozdításával erősíti a társadalmi kohéziót, és támogatja a méltányos és szociálisan befogadó társadalmat. Az ESZA+ hozzájárul a 4. politikai célkitűzéshez: egy szociálisabb és befogadóbb Európa. Az ESZA+ jelentősen hozzájárul az EU foglalkoztatási, szociális, oktatási és készségfejlesztési politikáihoz, beleértve az e területeken végrehajtott strukturális reformokat is.
A 2021-2027-es programozási időszakban az ESZA+ három fő területen fog beruházni:
 • Foglalkoztatás: a munkavállalók alkalmazkodóképességének fokozása azáltal, hogy új készségek elsajátításában segítik őket, valamint a vállalatok alkalmazkodóképességének fokozása azáltal, hogy új munkamódszereket támogatnak.
 • Oktatás és képzés: A foglalkoztatáshoz való hozzáférés javítása, a fiatal diákok támogatása a munka világába való átmenet során, vagy a kevésbé képzett álláskeresők képzése álláskilátásaik javítása érdekében.
 • Társadalmi befogadás: a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó emberek munkához jutásának segítése (például fogyatékkal élők...). Ez hozzájárul a "társadalmi befogadás" megerősítéséhez, mivel a foglalkoztatás döntő szerepet játszik a társadalmi integrációban és a mindennapi életben.
Az ESF+ a a következő alapok összevonásának eredménye:

Alapok

Az irányítás típusa

Rövid leírás

A korábbi Európai Szociális Alap (ESZA)
Segíti a munkahelyek támogatását, segíti az emberek jobb munkához jutását és igazságosabb munkalehetőségeket biztosít minden uniós polgár számára.
Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (YEI)
Megosztott irányítás
Támogatja a fiatalokat azokban a régiókban, ahol a munkanélküliség magasabb, mint 25%
A leginkább rászorulóknak nyújtott európai segítségnyújtási alap (FEAD)
Támogatja az uniós országok azon intézkedéseit, amelyek a leginkább rászorulóknak élelmiszert és/vagy alapvető anyagi segítséget nyújtanak.
A foglalkoztatási és szociális innovációs program (EaSI)
Közvetlenül a Bizottság által irányított
elősegíti a minőségi és fenntartható foglalkoztatás magas szintjét, megfelelő és tisztességes szociális védelmet biztosít, küzd a társadalmi kirekesztés és a szegénység ellen, és javítja a munkakörülményeket.

Az új struktúra célja, hogy egyszerűsített keretet biztosítson a kedvezményezettek számára, növelve a szociális ágazatban a programok és projektek hatását. Az új rendelet emellett külön cikket tartalmaz az ESZA+ és az ESZA+ közötti kapcsolatról. Alapjogi Charta[1]. Ami a költségvetést illeti, az ESZA+ részesedése a kohéziós politika teljes költségvetéséből a strukturális alapok 231 TP3T-ről 271 TP3T-re nőtt.

[1] Különösen fontos a jogállamisággal, a hatalmi ágak szétválasztásával és az emberi jogokkal küzdő országok számára.

Az ESZA+ támogatja a tagállamokat abban is, hogy előrelépést érjenek el a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó, a munkahelyteremtésre, a készségek fejlesztésére és a szegénység csökkentésére vonatkozó uniós célkitűzések megvalósításában. A szociális jogok európai pillérének cselekvési terve. Az egyes tagállamok a prioritásokat (és a megfelelő pénzeszközök elosztását) a következők alapján határozzák meg országspecifikus ajánlások az európai szemeszter.
Tematikus koncentráció:
 • A tagállamoknak legalább 251 TP3T-t kell elkülöníteniük a társadalmi befogadás előmozdítására;
 • A tagállamoknak legalább 3%-t kell elkülöníteniük az anyagi nélkülözés elleni küzdelemre;
 • Az ESZA+ forrásaiból legalább 12,51 TP3T a fiatalok foglalkoztatásának és az "oktatásban, foglalkoztatásban vagy képzésben nem részesülők" (NEET) támogatására (csak az ajánlásokban érintettek).
 • ESZA+ forrásaiból legalább 5% a gyermekszegénység kezelésére (csak az ajánlások által érintettek).
 • ESZA+ forrásaikból legalább 0,251 TP3T-t a szociális partnerek és a civil társadalom kapacitásainak megerősítésére és a szociális párbeszéd érvényesítésére kell fordítaniuk (csak az ajánlások által érintettek).

Az Európai Bizottság konzultál a ESZA+ Bizottság amely az ESZA+ programok végrehajtásával kapcsolatos kérdésekre összpontosít. A bizottság elnöke a Bizottság, és tagállamonként 3 képviselőből áll (egy kormányzati képviselő, beleértve az ESZA+ misszióvezetőjét, a munkavállalói szervezetek egy képviselőjét és a munkaadói szervezetek egy képviselőjét), valamint a munkavállalói és munkaadói szervezeteket uniós szinten képviselő szervezetek egy-egy képviselőjéből.

Hasznos linkek

HELPDESK támogatás

Az Európai Unió társfinanszírozásával. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) nézetei és véleményei, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió nézeteit és véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.

Az Európai Unió finanszírozásával. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.

HELPDESK támogatás

Az Európai Unió finanszírozásával. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.
Szerzői jog ©2022 HELPDESK
Megszakítás