Fonduri UE

Fonduri UE

FSE și FEDR
Citește mai mult

Apeluri deschise

Apeluri împărțite pe tipuri de fonduri și pe teme
Citește mai mult

Profiluri de țară

Fondurile UE în țara dumneavoastră
Citește mai mult

Apeluri deschise

Inițiativa "Inovare socială Plus" (SI+): Centre naționale de competență pentru inovare socială

Termen limită: 30 noiembrie

Această cerere de propuneri oferă oportunitatea de a dezvolta și consolida capacitatea Centrelor Naționale de Competență pentru Inovare Socială (CNC). Prin aceasta, se urmărește abordarea unora dintre provocările care caracterizează inovarea socială, cum ar fi: scară limitată, finanțare, coordonare, sprijin profesional, oportunități de colaborare și vizibilitate.

Citește mai mult

Programul privind piața unică (COSME): Misiuni europene de economie socială pentru reziliența comunitară

Termen limită: 7 decembrie 2023

Această cerere de propuneri are ca scop facilitarea schimbărilor economice și de mediu în sectorul economiei sociale, în special în regiunile rurale. Acesta sprijină actorii din domeniul economiei sociale în dezvoltarea de practici inovatoare și durabile care vor stimula creșterea rurală, vor spori competitivitatea și vor contribui la dubla tranziție către o economie mai durabilă și mai favorabilă incluziunii. Se concentrează pe domenii precum inovarea ecologică, tranzițiile ecologice și digitale, agricultura durabilă, educația și formarea profesională pentru șomeri și îmbunătățirea calității vieții.

Citește mai mult

FSE+ EaSI Componenta EaSI: Practici de inovare socială pentru combaterea lipsei de adăpost

Termen limită: 14 decembrie 2023

Această inițiativă urmărește să susțină proiecte creative și/sau măsuri politice care vizează abordarea provocărilor legate de lipsa de adăpost și de excluderea de la locuințe. Unele dintre aceste măsuri se pot axa pe strategii de prevenire, accesul la locuințe, inclusiv pe abordări bazate pe locuințe și servicii de sprijin, precum și pe consolidarea capacității părților interesate locale implicate în prevenirea și combaterea lipsei de adăpost.

Citește mai mult

Programul de sănătate EU4 - Prevenirea bolilor netransmisibile în domeniul demenței și al altor tulburări neurologice

Termen limită: 17 octombrie 2023

Activitățile vor viza prevenirea și îngrijirea demenței și a altor tulburări neurologice. Acestea vor include punerea în aplicare a unor proiecte care implică organizații ale societății civile pentru a sprijini autoritățile statelor membre în punerea în aplicare a unor politici de sănătate publică cuprinzătoare, dezvoltarea și transferul de bune practici, elaborarea de orientări în materie de sănătate publică, pregătirea și punerea în aplicare a unor abordări inovatoare și proiecte care să sprijine traseul pacientului...

Citește mai mult

FSE+ Belgia - Programul FSE+ 21-27 Wallonie-Bruxelles

Termen limită: 25 august 2023

Programul FSE+ Wallonie-Bruxelles lansează un apel la proiecte complementare pentru acțiunile care se referă la următoarele teme: educație, formare, orientare, inserție în câmpul muncii a publicului fragilizat, dezinstituționalizare a persoanelor cu handicap și în pierdere de autonomie.

Citește mai mult

Programul CERV: Implicarea și participarea cetățenilor

Termen limită: 5 septembrie 2023

Efectele preconizate sunt: Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la drepturile și valorile UE și creșterea implicării lor în societate și în UE; permiterea persoanelor să își aprofundeze cunoștințele despre instituțiile și politicile UE și să înțeleagă mai bine realizările și beneficiile UE; ...

Citește mai mult

Programul Orizont Europa: Accesul la servicii de sănătate și îngrijire pentru persoanele aflate în situații vulnerabile

Termen limită: 19 septembrie 2023

Activitățile din cadrul acestei cereri de propuneri ar trebui să se concentreze asupra grupurilor care se află în situații vulnerabile din punct de vedere social, financiar sau al sănătății, sau care sunt expuse riscului de discriminare, cum ar fi persoanele cu handicap sau pacienții cu afecțiuni complexe, migranții, ...

Citește mai mult

Fondurile UE în țara dumneavoastră

Suport HELPDESK

Cofinanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt însă numai ale autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană, nici autoritatea care acordă ajutorul nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Coordonator de proiect

EASPD
Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Coordonator de proiect

EASPD
Drepturi de autor ©2022 HELPDESK