HELPDESK Logo

Proiectul HELPDESK

Pe scurt

Fond

FSE+

Parteneriat

16 organizații partenere

Obiectiv principal

Creșterea gradului de utilizare a FSE+ și a FEDR

Context

Ca urmare a nevoii tot mai mari de îngrijire și sprijin care caracterizează prezentul, cererea de servicii sociale de calitate este în continuă creștere. În ciuda rolului lor crucial, este recunoscut pe scară largă faptul că, în prezent, serviciile sociale se confruntă cu provocări importante, cum ar fi subfinanțarea cronică, deficitul de personal și provocările legate de tranziția către forme de servicii bazate pe comunitate și centrate pe persoană. Fondurile UE, în special FSE+ (Fondul social european Plus) și FEDR (Fondul european de dezvoltare regională), pot crea oportunități cheie pentru a depăși aceste obstacole. Cu toate acestea, prea des, serviciile sociale se străduiesc să beneficieze de aceste fonduri din 3 motive principale:

  1. lipsa de cunoștințe și de conștientizare în ceea ce privește fondurile UE
  2. complexitatea procedurilor de accesare și utilizare a fondurilor UE
  3. lipsa capacității de maximizare a impactului acestor fonduri în sectorul serviciilor sociale.

În plus, autoritățile de management se confruntă adesea cu dificultăți în utilizarea fondurilor UE pentru a finanța proiecte de incluziune socială de înaltă calitate. Proiectul HELPDESK își propune să abordeze și să rezolve aceste probleme și să ofere soluții concrete atât furnizorilor de servicii sociale, cât și autorităților.

Obiective

Proiectul HELPDESK va avea trei obiective principale.

1.

Promovarea consolidării capacităților și a sensibilizării cu privire la FSE+, FEDR și React EU (și alte fonduri UE relevante) cu privire la modul în care aceste fonduri pot sprijini mai bine intervențiile eficiente în domeniul serviciilor sociale.

2.

Facilitarea și simplificarea utilizării și a accesului la fondurile UE pentru servicii sociale.

3.

Facilitarea schimburilor și a cooperării între autoritățile de management, serviciile sociale și Comisia Europeană (CE) pentru a se asigura că prioritățile de finanțare se bazează pe o evaluare a nevoilor sociale și vizează intervenții eficiente în domeniul serviciilor sociale bazate pe dovezi.

Grupuri țintă

Social
Servicii

Autoritățile de gestionare

Intermediar
Corpuri

Comisia Europeană

Suport HELPDESK

Cofinanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt însă numai ale autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană, nici autoritatea care acordă ajutorul nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Suport HELPDESK

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.
Drepturi de autor ©2022 HELPDESK
Sari la conținut