HELPDESK projektas

Trumpai tariant

Fondas

ESF+

Partnerystė

16 partnerių organizacijų

Pagrindinis tikslas

Didinti ESF+ ir ERPF lėšų panaudojimą

Kontekstas

Dėl didėjančio globos ir paramos poreikio, būdingo dabartiniam laikmečiui, nuolat auga kokybiškų socialinių paslaugų poreikis. Nepaisant itin svarbaus socialinių paslaugų vaidmens, visuotinai pripažįstama, kad šiuo metu socialinės paslaugos susiduria su svarbiais iššūkiais, pavyzdžiui, nuolatiniu nepakankamu finansavimu, darbuotojų trūkumu ir sunkumais pereinant prie bendruomenėje teikiamų ir į asmenį orientuotų paslaugų. ES fondai, ypač ESF+ (Europos socialinis fondas plius) ir ERPF (Europos regioninės plėtros fondas), gali suteikti svarbių galimybių įveikti šias kliūtis. Tačiau pernelyg dažnai socialinėms paslaugoms sunku pasinaudoti šių fondų lėšomis dėl trijų pagrindinių priežasčių:

  1. žinių apie ES fondus ir informuotumo apie juos trūkumas.
  2. ES lėšų gavimo ir naudojimo procedūrų sudėtingumas.
  3. gebėjimų maksimaliai padidinti šių lėšų poveikį socialinių paslaugų sektoriuje trūkumas.

Be to, vadovaujančiosios institucijos dažnai susiduria su sunkumais, norėdamos pasinaudoti ES lėšomis kokybiškiems socialinės įtraukties projektams finansuoti. HELPDESK projekto tikslas - spręsti šias problemas ir pasiūlyti konkrečius sprendimus tiek socialinių paslaugų teikėjams, tiek valdžios institucijoms.

Tikslai

HELPDESK projektu bus siekiama trijų pagrindinių tikslų.

1.

Skatinti gebėjimų stiprinimą ir informuotumo apie ESF+, ERPF ir "React EU" (ir kitus atitinkamus ES fondus) didinimą apie tai, kaip šie fondai gali padėti veiksmingiau remti veiksmingas socialinių paslaugų intervencijas.

2.

ES lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms, naudojimo ir prieigos prie jų palengvinimas ir supaprastinimas.

3.

palengvinti vadovaujančiųjų institucijų, socialinių tarnybų ir Europos Komisijos (EK) keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą siekiant užtikrinti, kad finansavimo prioritetai būtų pagrįsti socialinių poreikių vertinimu ir nukreipti į veiksmingas, įrodymais pagrįstas socialinių paslaugų intervencijas.

Tikslinės grupės

Socialinis
Paslaugos

Valdymo institucijos

Tarpinis
Kūnai

Europos Komisija

HELPDESK palaikymas

Iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos. Tačiau išreikštos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei pagalbą teikianti institucija negali būti už jas atsakingos.

Finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išsakytos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei pagalbą teikianti institucija negali būti už jas atsakingos.

Projekto koordinatorius

EASPD
Finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išsakytos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei pagalbą teikianti institucija negali būti už jas atsakingos.

Projekto koordinatorius

EASPD
Autorinės teisės ©2022 HELPDESK