Projekt HELPDESK

U suštini

Fond

ESF+

Partnerstvo

16 partnerskih organizacija

Glavni cilj

Povećati korištenje ESF+ i ERDF

Kontekst

Kao rezultat rastuće potrebe za njegom i podrškom koja karakterizira današnje vrijeme, potražnja za kvalitetnim socijalnim uslugama u stalnom je porastu. Unatoč njihovoj ključnoj ulozi, opće je poznato da se socijalne službe danas suočavaju s važnim izazovima, kao što su kronično nedovoljno financiranje, nedostatak osoblja i izazovi u prijelazu na oblike usluga temeljene na zajednici i usmjerene na osobu. Sredstva EU-a, posebice ESF+ (Europski socijalni fond Plus) i ERDF (Europski fond za regionalni razvoj), mogu stvoriti ključne prilike za prevladavanje ovih prepreka. Međutim, prečesto se socijalne službe bore da iskoriste ta sredstva iz 3 glavna razloga:

  1. nedostatak znanja i svijesti o EU fondovima
  2. složenost postupaka pristupa i korištenja EU fondova
  3. nedostatak kapaciteta za maksimiziranje učinka tih sredstava u sektoru socijalnih usluga.

Osim toga, upravljačka tijela često se suočavaju s poteškoćama u korištenju EU fondova za financiranje visokokvalitetnih projekata socijalne uključenosti. Projekt HELPDESK ima za cilj pozabaviti se i riješiti ova pitanja te ponuditi konkretna rješenja i pružateljima socijalnih usluga i vlastima.

Ciljevi

Projekt HELPDESK radit će prema tri glavna cilja.

1.

Promicanje izgradnje kapaciteta i podizanja svijesti o ESF+, ERDF & React EU (i drugim relevantnim EU fondovima) o tome kako takva sredstva mogu bolje podržati učinkovite intervencije socijalnih usluga.

2.

Olakšavanje i pojednostavljenje korištenja i pristupa EU fondovima za socijalne usluge.

3.

Olakšavanje razmjene i suradnje između upravljačkih tijela, socijalnih službi i Europske komisije (EK) kako bi se osiguralo da se prioriteti financiranja temelje na procjeni socijalnih potreba i ciljaju na učinkovite intervencije socijalnih usluga utemeljene na dokazima.

Ciljane skupine

Društveni
Usluge

Upravljačka tijela

Srednji
Tijela

Europska komisija

Podrška HELPDESK

Sufinanciran od Europske unije. Izraženi stavovi i mišljenja su međutim samo autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije. Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu.

Financira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja su međutim samo autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije. Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu.

Koordinator projekta

EASPD
Financira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja su međutim samo autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije. Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu.

Koordinator projekta

EASPD
Autorska prava ©2022 HELPDESK