HELPDESK Logo

ES fondi

ES fondi

ESF un ERAF
Lasīt vairāk

Atklātie uzaicinājumi

Izsaukumi, iedalīti pēc fonda veida un tēmas
Lasīt vairāk

Valstu profili

ES fondi jūsu valstī
Lasīt vairāk

Atklātie uzaicinājumi

Vienotā tirgus programma (COSME): Eiropas sociālās ekonomikas misijas Kopienas noturībai

Termiņš: 2023. gada 7. decembris

Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus mērķis ir veicināt ekonomiskās un vides pārmaiņas sociālās ekonomikas nozarē, jo īpaši lauku reģionos. Tas atbalsta sociālās ekonomikas dalībniekus inovatīvas un ilgtspējīgas prakses izstrādē, kas veicinās izaugsmi lauku apvidos, palielinās konkurētspēju un sekmēs dubultu pāreju uz ilgtspējīgāku un iekļaujošāku ekonomiku. Tā koncentrējas uz tādām jomām kā ekoloģiskā inovācija, zaļā un digitālā pāreja, ilgtspējīga lauksaimniecība, bezdarbnieku izglītība un apmācība, kā arī dzīves kvalitātes uzlabošana.

Lasīt vairāk

ESF+ EaSI virziens: Sociālās inovācijas prakses bezpajumtniecības apkarošanai

Termiņš: 2023. gada 14. decembris

Šīs iniciatīvas mērķis ir atbalstīt radošus projektus un/vai politikas pasākumus, kuru mērķis ir risināt bezpajumtniecības un mājokļu atstumtības problēmas. Daži no šiem pasākumiem var būt saistīti ar preventīvām stratēģijām, mājokļu pieejamību, tostarp uz mājokli orientētām pieejām un veicinošiem pakalpojumiem, kā arī ar to vietējo ieinteresēto personu spēju palielināšanu, kas iesaistītas bezpajumtniecības novēršanā un apkarošanā.

Lasīt vairāk

ES4 veselības programma - Neinfekcijas slimību profilakse demences un citu neiroloģisku traucējumu jomā

Termiņš: 2023. gada 17. oktobris

Pasākumi aptvers demences un citu neiroloģisku traucējumu profilaksi un aprūpi. Tās ietvers projektu īstenošanu, iesaistot pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai atbalstītu dalībvalstu iestādes visaptverošas sabiedrības veselības politikas īstenošanā, paraugprakses izstrādi un nodošanu, sabiedrības veselības pamatnostādņu izstrādi, inovatīvu pieeju un projektu sagatavošanu un ieviešanu, lai atbalstītu pacientu ceļu...

Lasīt vairāk

ESF+ Beļģija - Programma FSE+ 21-27 Valonija-Brukselas

Termiņš: 2023. gada 25. augusts

Programma FSE+ Valonija-Brukselas izsludina pieteikumu par projektiem, kas papildina šādas darbības: izglītība, formēšana, orientācija, iekļaušana darba tirgū sabiedrības ar ierobežotām iespējām un personu, kas atrodas nelabvēlīgā situācijā un zaudējušas autonomiju, institucionalizācija.

Lasīt vairāk

CERV programma: Iedzīvotāju iesaiste un līdzdalība

Termiņš: 2023. gada 5. septembris

Paredzamā ietekme ir šāda: Iedzīvotāju izpratnes par tiesībām un ES vērtībām veicināšana un viņu iesaistīšanās sabiedrībā un ES palielināšana; ļaut cilvēkiem padziļināt zināšanas par ES iestādēm un politiku un labāk izprast ES sasniegumus un ieguvumus; ...

Lasīt vairāk

ES fondi jūsu valstī

HELPDESK atbalsts

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem neuzņemas atbildību.

HELPDESK atbalsts

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem neuzņemas atbildību.
Autortiesības ©2022 HELPDESK
Pāriet uz saturu