CERVi programm: Kodanike kaasamine ja osalemine

Tähtaeg: 5. september 2023 - 17:00:00 Brüsseli aja järgi

Oodatavad mõjud on järgmised: suurendada kodanike teadlikkust õigustest ja ELi väärtustest ning suurendada nende osalemist ühiskonnas ja ELis; võimaldada inimestel süvendada oma teadmisi ELi institutsioonidest ja poliitikast ning mõista paremini ELi saavutusi ja eeliseid; tugevdada demokraatlikku osalemist, pöörates erilist tähelepanu nooremate ja eakamate inimeste, naiste kogu nende mitmekesisuses, liikuvate ELi kodanike ja puuetega inimeste kaasamisele; jõuda nende kodanikeni, kes ei osale igapäevaselt aktiivselt kodanikuaktiivsuses; võimaldada kodanikel edastada oma seisukohti ja muresid poliitikakujundajatele kõigil tasanditel.
 

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.
Autoriõigus ©2022 HELPDESK