Програма CERV: Ангажираност и участие на гражданите

Краен срок: 5 септември 2023 г. - 17:00:00 брюкселско време

Очакваните въздействия са: Повишаване на осведомеността на гражданите за правата и ценностите на ЕС и увеличаване на тяхната ангажираност в обществото и в ЕС; Даване на възможност на хората да задълбочат познанията си за институциите и политиките на ЕС и да разберат по-добре постиженията и ползите от ЕС; Укрепване на демократичното участие, със специален акцент върху включването на по-младите и по-възрастните хора, жените в цялото им разнообразие, мобилните граждани на ЕС и хората с увреждания; Достигане до онези граждани, които не са активни в гражданското участие в ежедневието си; Даване на възможност на гражданите да съобщават своите възгледи и опасения на създателите на политики на всички равнища.
 

Поддръжка на HELPDESK

Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито органът, предоставящ помощта, могат да бъдат държани отговорни за тях.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.

Поддръжка на HELPDESK

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за тях.
Авторско право ©2022 HELPDESK