Programm "Horisont Euroopa": Terviklik toetus laste ja noorukite tervishoiu- ja hooldussätetele üha enam digitaalses ühiskonnas.

Tähtaeg: 19. september 2023 - 17:00:00 Brüsseli aja järgi

Selle teema raames esitatud ettepanekud peaksid aitama kaasa järgmistele eesmärkidele: Lapsed, noorukid ja nende vanemad/hooldajad on koolitatud ja volitatud ennetusstrateegiatesse, mis hõlmavad personaliseeritud lähenemisviise ja lahendusi; lapsed ja noorukid, sealhulgas haavatavas olukorras olevad lapsed ja noorukid, jälgivad oma terviseriske, võtavad kodus, koolis ja kogukonnas omaks tervislikud eluviisid ning suhtlevad oma arstide ja hooldajatega; tänu paremale kaasloomisele, koolitusele, digitaalsele ja tervishoiualasele kirjaoskusele on lastel, noorukitel, vanematel ja hooldajatel kogu Euroopas juurdepääs isikukesksetele, laialdaselt kättesaadavatele lahendustele laste ja noorukite tervise, hoolduse ja heaolu tagamiseks ning kasutavad neid.


 

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.
Autoriõigus ©2022 HELPDESK