Horizon Europe-programmet: På vej mod en holistisk støtte til børn og unges sundhed og pleje i et stadig mere digitalt samfund

Frist: 19. september 2023 - 17:00:00 Bruxelles-tid

Forslag under dette emne skal bidrage til: Børn, unge og deres forældre/omsorgspersoner uddannes og styrkes i forebyggelsesstrategier, der involverer personaliserede tilgange og løsninger; Børn og unge, herunder dem fra sårbare kontekster, overvåger deres sundhedsrisici, vedtager sund livsstil hjemme, i skolen og i samfundet og interagerer med deres læger og omsorgspersoner; Takket være bedre samskabelse, uddannelse, digital og sundhedskompetence får børn, unge, forældre og omsorgspersoner i hele Europa adgang til og bruger personcentrerede, bredt tilgængelige løsninger til børn og unges sundhed, pleje og velvære.


 

HELPDESK Support

Samfinansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

HELPDESK Support

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.
Copyright ©2022 HELPDESK