Programm "Horisont Euroopa": Poliitikasoovitused üksilduse sotsiaalmajanduslikest mõjudest Euroopas

Tähtaeg: 7 veebruar 2024 - 17:00:00 Brüsseli aja järgi

Projektid peaksid aitama kaasa järgmiste oodatavate tulemuste saavutamisele: panus käitumismuutustesse, et muuta ühiskonda vastupidavamaks ja õiglasemaks; teave üksilduse mõju põhiaspektide kohta Euroopas; tõenduspõhised soovitused sotsiaal- ja majanduspoliitikaks, et ennetada, võidelda ja hallata üksildust Euroopas; raamistiku loomine üksilduse pikaajalise jälgimiseks; üksilduse sotsiaal-majandusliku mõjuga tegelevate ekspertide, sidusrühmade ja poliitikakujundajate esindusliku võrgustiku moodustamine, mis on seotud üksilduse sotsiaal-majandusliku mõjuga seotud teadusuuringute ja poliitikameetmetega.

 

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.
Autoriõigus ©2022 HELPDESK