Horizon Europe-programmet: Politiske anbefalinger fra socioøkonomiske konsekvenser af ensomhed i Europa

Frist: 7 Februar 2024 - 17:00:00 Bruxelles-tid

Projekterne skal bidrage til følgende forventede resultater: Bidrag til adfærdsændringer for et mere modstandsdygtigt og retfærdigt samfund; Information om nøgleaspekter af konsekvenserne af ensomhed i Europa; Evidensbaserede anbefalinger til sociale og økonomiske politikker for at forebygge, modvirke og håndtere ensomhed i Europa; Oprettelse af en ramme til overvågning af ensomhed på lang sigt; Dannelse af et repræsentativt netværk af eksperter, interessenter og politiske beslutningstagere involveret i forskning og politiske tiltag, der adresserer de socioøkonomiske konsekvenser af ensomhed.

 

HELPDESK Support

Samfinansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

HELPDESK Support

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.
Copyright ©2022 HELPDESK