Programm "Horisont Euroopa": Toetus kaasava soolise võrdõiguslikkuse kavade rakendamiseks

Tähtaeg:12. märts 2024 - 17:00:00 Brüsseli aja järgi

Projektid peaksid aitama kaasa järgmiste tulemuste saavutamisele: suurendada vähem arenenud organisatsioonide mainet, atraktiivsust, kaasavust ja tipptasemel teadus- ja arendustegevuse pädevust tänu kaasava soolise võrdõiguslikkuse kavade rakendamisele; muuta teadus- ja arendusorganisatsioone, et edendada Euroopa teadusruumi poliitilisi eesmärke soolise võrdõiguslikkuse ja kaasamise valdkonnas.

 

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.
Autoriõigus ©2022 HELPDESK