Horizon Europe-programmet: Støtte til implementering af inkluderende ligestillingsplaner

Frist:12. marts 2024 - 17:00:00 Bruxelles-tid

Projekterne forventes at bidrage til følgende resultater: Forbedre mindre avancerede organisationers omdømme, tiltrækningskraft, inklusivitet og F&I-ekspertise som et resultat af implementering af inkluderende ligestillingsplaner; Forandre F&I-organisationer til at fremme ERA's politiske mål om ligestilling og inklusivitet.

 

HELPDESK Support

Samfinansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

HELPDESK Support

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.
Copyright ©2022 HELPDESK