Programm "Horisont Euroopa": Juurdepääs tervishoiu- ja hooldusteenustele haavatavas olukorras olevatele inimestele

Tähtaeg: 19. september 2023 - 17:00:00 Brüsseli aja järgi

Käesoleva konkursikutse raames võetavad meetmed peaksid keskenduma sotsiaalselt, rahaliselt või tervishoiu seisukohast haavatavas olukorras olevatele või diskrimineerimisohus olevatele rühmadele, nagu puuetega inimesed või keeruliste haigustega patsiendid, sisserändajad, romad, trans- ja intersoolised inimesed, konkreetsed vanuselised ja soolised rühmad (mis ristuvad muude haavatavuse aspektidega, näiteks eakad naised), põliselanikud, kodutud, vaesuses elavad või vaesuse ohus olevad inimesed. 

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.
Autoriõigus ©2022 HELPDESK