HELPDESK Logo

Program Obzorje Evropa: Dostop do zdravstvenih in negovalnih storitev za ljudi v ranljivih razmerah

Rok za oddajo: 19. september 2023 - 17:00:00 po bruseljskem času

Dejavnosti v okviru tega razpisa se morajo osredotočiti na skupine, ki so v ranljivem položaju s socialnega, finančnega ali zdravstvenega vidika ali jim grozi diskriminacija, kot so invalidi ali bolniki s kompleksnimi boleznimi, migranti, Romi, transseksualci in interseksualci, posebne starostne in spolne skupine (kar se prepleta z drugimi vidiki ranljivosti, kot so starejše ženske), avtohtoni prebivalci, brezdomci, ljudje v revščini ali tisti, ki jim grozi revščina. 

Podpora HELPDESK

Sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki je dodelil pomoč, ne moreta biti odgovorna zanje.

Financira Evropska unija. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki jih je odobril, zanje ne odgovarjata.

Podpora HELPDESK

Financira Evropska unija. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki jih je odobril, zanje ne odgovarjata.
Avtorske pravice ©2022 HELPDESK
Preskoči na vsebino