HELPDESK Logo

Horisont Europa-programmet: Tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster för människor i utsatta situationer

Sista ansökningsdag: 19 september 2023 - 17:00:00 Brysseltid

Verksamheten inom denna ansökningsomgång bör inriktas på grupper som befinner sig i utsatta situationer ur ett socialt, ekonomiskt eller hälsomässigt perspektiv, eller som riskerar diskriminering, såsom personer med funktionsnedsättning eller patienter med komplexa sjukdomar, migranter, romer, trans- och intersexpersoner, särskilda ålders- och könsgrupper (som sammanfaller med andra aspekter av utsatthet, såsom äldre kvinnor), ursprungsbefolkningar, hemlösa, personer i fattigdom eller som riskerar att drabbas av fattigdom. 

Stöd för HELPDESK

Samfinansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Finansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den bidragsgivande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Stöd för HELPDESK

Finansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den bidragsgivande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.
Upphovsrätt ©2022 HELPDESK
Hoppa till innehåll