HELPDESK Logo

Program Horizont Európa: Prístup k zdravotným službám a starostlivosti pre ľudí v zraniteľných situáciách

Termín uzávierky: 19. septembra 2023 - 17:00:00 bruselského času

Činnosti v rámci tejto výzvy by sa mali zameriavať na skupiny, ktoré sú v zraniteľnej situácii zo sociálneho, finančného alebo zdravotného hľadiska, alebo sú ohrozené diskrimináciou, ako napríklad osoby so zdravotným postihnutím alebo pacienti s komplexnými ochoreniami, migranti, Rómovia, transrodoví a intersexuálni ľudia, špecifické vekové a rodové skupiny (ktoré sa prelínajú s inými aspektmi zraniteľnosti, napríklad staršie ženy), pôvodné obyvateľstvo, ľudia bez domova, ľudia v chudobe alebo ohrození chudobou. 

Podpora HELPDESK

Spolufinancované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci pomoc za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

Podpora HELPDESK

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie. Európska únia ani orgán poskytujúci príspevok za ne nemôžu niesť zodpovednosť.
Copyright ©2022 HELPDESK
Prejsť na obsah