Horizon Europe-programmet: Adgang til sundheds- og plejetjenester for mennesker i sårbare situationer

Frist: 19. september 2023 - 17:00:00 Bruxelles-tid

Aktiviteter under denne indkaldelse skal fokusere på grupper, der er i sårbare situationer fra et socialt, økonomisk eller sundhedsmæssigt perspektiv, eller som risikerer diskrimination, såsom mennesker med handicap eller patienter med komplekse tilstande, migranter, romaer, trans- og interkønnede, specifikke alders- og kønsgrupper (der krydser med andre aspekter af sårbarhed, såsom ældre kvinder), oprindelige folk, hjemløse, mennesker i fattigdom eller i risiko for fattigdom. 

HELPDESK Support

Samfinansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

HELPDESK Support

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.
Copyright ©2022 HELPDESK