HELPDESK Logo

EU4 Health Programme - Prevention of NCDs in the area of mental health including actions supporting vulnerable population groups, such as migrants, refugees, Roma people and displaced people from Ukraine.

Termin realizacji:  17 października - 17:00:00 czasu brukselskiego

 

Celem jest promowanie zdrowia psychicznego oraz zapobieganie problemom związanym ze zdrowiem psychicznym i zarządzanie nimi. Działania obejmą wdrożenie projekty z udziałem organizacji społeczeństwa obywatelskiego wspieranie władz państw członkowskich we wdrażaniu kompleksowej polityki zdrowia publicznego w dziedzinie zdrowia psychicznego, opracowywaniu i przekazywaniu najlepszych praktyk, opracowywaniu wytycznych dotyczących zdrowia publicznego, przygotowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych podejść i projektów wspierających ścieżki pacjentów oraz uruchamianiu ukierunkowanych projektów wspierających wrażliwe grupy.

Wsparcie HELPDESK

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie należą jednak wyłącznie do autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Wsparcie HELPDESK

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak poglądami wyłącznie autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.
Copyright ©2022 HELPDESK
Przejdź do treści