Program jednotného trhu (COSME): Evropské mise sociální ekonomiky pro odolnost Společenství

Uzávěrka:  7. prosince - 17:00 bruselského času

 

Cílem této výzvy k předkládání návrhů je usnadnit ekonomické a environmentální změny v rámci odvětví sociální ekonomiky, zejména v venkovské regiony. Výzva navazuje na předchozí iniciativy z let 2020 a 2021 a zaměřuje se na posílení obchodních modelů sociální ekonomiky v regionálním kontextu. Je v souladu s akčním plánem Evropské komise pro sociální ekonomiku, který byl představen v prosinci 2021 a jehož cílem je využít potenciál odvětví sociální ekonomiky zavedením konkrétních opatření. Současná výzva k předkládání návrhů je v souladu s bodem 3.4 akčního plánu, podporuje aktéry sociální ekonomiky v rozvoji inovativních a udržitelných postupů. které podpoří růst venkova, zvýší konkurenceschopnost a přispějí k dvojímu přechodu na udržitelnější ekonomiku podporující začlenění. Návrh klade důraz na rozšiřování podniků sociální ekonomiky ve venkovských oblastech se zaměřením na oblasti jako např. ekologické inovace, ekologický a digitální přechod, udržitelné zemědělství, vzdělávání a odborná příprava nezaměstnaných.a iniciativy týkající se Nový evropský Bauhaus a zlepšení kvality života.

Podpora HELPDESK

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Podpora HELPDESK

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.
Copyright ©2022 HELPDESK