Program for det indre marked (COSME): Europæiske socialøkonomiske missioner for samfundets modstandsdygtighed

Frist:  7. december - 17:00 Bruxelles-tid

 

Denne indkaldelse af forslag har til formål at lette økonomiske og miljømæssige ændringer inden for socialøkonomisk sektor, især i landdistrikter. Indkaldelsen bygger også på tidligere initiativer i 2020 og 2021 med fokus på at styrke socialøkonomiske forretningsmodeller i regionale sammenhænge. Den er i overensstemmelse med Europa-Kommissionens handlingsplan for socialøkonomi, der blev introduceret i december 2021, og som sigter mod at udnytte potentialet i den socialøkonomiske sektor ved at gennemføre specifikke foranstaltninger. Den aktuelle indkaldelse af forslag er i overensstemmelse med punkt 3.4 i handlingsplanen, støtter socialøkonomiske aktører i at udvikle innovative og bæredygtige praksisser som vil øge væksten i landdistrikterne, forbedre konkurrenceevnen og bidrage til den dobbelte overgang til en mere bæredygtig og inkluderende økonomi. Forslaget lægger vægt på at opskalere socialøkonomiske virksomheder i landdistrikterne med fokus på områder som økologisk innovation, grøn og digital omstilling, bæredygtigt landbrug, uddannelse og træning for arbejdsløseog initiativer relateret til Ny europæisk Bauhaus og forbedringer af livskvaliteten.

HELPDESK Support

Samfinansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

HELPDESK Support

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.
Copyright ©2022 HELPDESK