Ühtse turu programm (COSME): Euroopa sotsiaalmajanduse missioonid ühenduse vastupanuvõime tagamiseks

Tähtaeg:  7. detsember - 17:00 Brüsseli aja järgi

 

Käesoleva konkursikutse eesmärk on hõlbustada majanduslikud ja keskkonnaalased muutused jooksul sotsiaalmajandussektor, eelkõige maapiirkonnad. Konkursikutse tugineb ka varasematele 2020. ja 2021. aasta algatustele, keskendudes sotsiaalmajanduslike ärimudelite edendamisele piirkondlikus kontekstis. See on kooskõlas Euroopa Komisjoni 2021. aasta detsembris esitatud sotsiaalmajanduse tegevuskavaga, mille eesmärk on kasutada sotsiaalmajandussektori potentsiaali konkreetsete meetmete rakendamise kaudu. Käesolev konkursikutse on kooskõlas tegevuskava punktiga 3.4, toetab sotsiaalmajanduses osalejaid uuenduslike ja jätkusuutlike tavade arendamisel mis hoogustab majanduskasvu, suurendab konkurentsivõimet ja aitab kaasa kahekordsele üleminekule jätkusuutlikumale ja kaasavamale majandusele. Ettepanekus rõhutatakse sotsiaalmajanduslike ettevõtete suurendamist maapiirkondades, keskendudes sellistele valdkondadele nagu ökoloogiline innovatsioon, roheline ja digitaalne üleminek, säästev põllumajandus, haridus ja koolitus töötutele., ja algatused, mis on seotud Uus Euroopa Bauhaus ja elukvaliteedi parandamine.

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.
Autoriõigus ©2022 HELPDESK