ESF+ EaSI Strand: Sociální inovace v boji proti bezdomovectví

Uzávěrka:  14. prosince - 17:00:00 bruselského času

 

Cílem této výzvy k předkládání návrhů je podpořit tvůrčí projekty a/nebo politická opatření zaměřená na řešení problémů spojených s bezdomovectví a vyloučení z bydlení. Některá z těchto opatření se mohou týkat strategie prevence, přístup k bydlení, včetně přístupů zaměřených na bydlení a podpůrných služeb, jakož i budování kapacit místních zúčastněných stran. zapojení do prevence a boje proti bezdomovectví. Povinná aktivita nazvaná "Sociální experimentální intervence" může zahrnovat následující činnosti, ale není na ně omezena: (1) Pilotování vynalézavých projektů a postupů řešících bezdomovectví a vyloučení z bydlení, což zahrnuje přísné rámce hodnocení a zkoumání nových metod poskytování služeb (2) Spolupráce mezi orgány veřejné správy na různých úrovních a zapojení různých zúčastněných stran, jako jsou organizace občanské společnosti a poskytovatelé sociálního bydlení (3) Integrované přístupy zahrnující prevenci, přístup k bydlení a podpůrné služby (4) Vytváření inovativních struktur víceúrovňového řízení (5) Zkoumání inovativních možností financování a podpora spolupráce při řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení.

Podpora HELPDESK

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Podpora HELPDESK

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.
Copyright ©2022 HELPDESK