ESF+ EaSI tegevussuund: Sotsiaalse innovatsiooni tavad kodutuse vastu võitlemiseks

Tähtaeg:  14. detsember - 17:00:00 Brüsseli aja järgi

 

Käesoleva konkursikutse eesmärk on toetada loomingulisi projekte ja/või poliitikameetmeid, mille eesmärk on lahendada järgmisi probleeme kodutus ja eluasemete tõrjutus. Mõned neist meetmetest võivad keskenduda ennetusstrateegiad, juurdepääs eluasemele, sealhulgas eluasemepõhised lähenemisviisid ja teenuste võimaldamine, samuti kohalike sidusrühmade suutlikkuse suurendamine. kes on seotud kodutuse ennetamise ja selle vastu võitlemisega. Kohustuslik tegevus, mida nimetatakse "Sotsiaalseks eksperimentaalseks sekkumiseks", võib hõlmata järgmisi tegevusi, kuid ei ole nendega piiratud: (1) Katseprojektide ja -tavade katsetamine, mis käsitlevad kodutuse ja eluasemete tõrjutuse probleemi, mis hõlmab rangeid hindamisraamistikke ja uute teenuste osutamise meetodite uurimist (2) koostöö riigiasutuste vahel eri tasanditel ja koostöö erinevate sidusrühmadega, nagu kodanikuühiskonna organisatsioonid ja sotsiaaleluruumide pakkujad (3) integreeritud lähenemisviisid, mis hõlmavad ennetustegevust, eluasemele juurdepääsu ja teenuste võimaldamist (4) innovatiivsete mitmetasandiliste juhtimisstruktuuride loomine (5) innovatiivsete rahastamisvõimaluste uurimine ja koostöö edendamine kodutuse ja eluasemete tõrjutuse probleemiga tegelemiseks.

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.
Autoriõigus ©2022 HELPDESK