ESF+ EaSI-område: Sociale innovationspraksisser til bekæmpelse af hjemløshed

Frist:  14. december - 17:00:00 Bruxelles-tid

 

Denne indkaldelse af forslag søger at støtte kreative projekter og/eller politiske foranstaltninger, der har til formål at imødegå udfordringerne ved at hjemløshed og udelukkelse fra boligmarkedet. Nogle af disse foranstaltninger kan dreje sig om forebyggelsesstrategier, adgang til boliger, herunder boligstyrede tilgange og understøttende tjenester, samt opbygning af lokale interessenters kapacitet. involveret i forebyggelse og bekæmpelse af hjemløshed. Den obligatoriske aktivitet, kaldet "sociale eksperimenter", kan dække følgende aktiviteter, men er ikke begrænset til dem: (1) Afprøvning af opfindsomme projekter og praksisser, der adresserer hjemløshed og udelukkelse fra boligmarkedet, hvilket involverer strenge evalueringsrammer og udforskning af nye metoder til levering af serviceydelser (2) Samarbejde mellem offentlige myndigheder på forskellige niveauer og engagement med forskellige interessenter, såsom civilsamfundsorganisationer og sociale boligudbydere (3) Integrerede tilgange, der dækker forebyggelse, adgang til boliger og understøttende serviceydelser (4) Etablering af innovative forvaltningsstrukturer på flere niveauer (5) Udforskning af innovative finansieringsmuligheder og fremme af samarbejde for at adressere hjemløshed og udelukkelse fra boligmarkedet.

HELPDESK Support

Samfinansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

HELPDESK Support

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.
Copyright ©2022 HELPDESK