HELPDESK podniká své první kroky

1. května byl oficiálně zahájen projekt Helpdesk. Helpdesk je dvouletý projekt financovaný Evropskou unií, jehož cílem je financovat stavební kameny pro Helpdesk sociálních služeb. Navrhovaný Helpdesk bude mít dvě hlavní priority:

  1. podporovat sociální služby v lepším přístupu k fondům EU a jejich využívání;
  2. pomáhat řídícím orgánům využívat fondy EU (zejména ESF+, EFRR a ReactEU) k financování kvalitních intervencí v oblasti sociálních služeb.

Šestnáct organizací, které tvoří projektové konsorcium, se za koordinace EASPD začalo scházet na několika předběžných schůzkách, aby se zamyslely nad svými povinnostmi a pokročily v prvních krocích Helpdesku. Začít správným krokem je pro projekt, který by mohl mít zásadní dopad na sektor sociálních služeb, skutečně nesmírně důležité. 

Je všeobecně známo, že v současné době se sociální služby potýkají s významnými obtížemi, jako je chronický nedostatek finančních prostředků, nedostatek personálu a problémy při přechodu na komunitní a na člověka zaměřené formy služeb. Pandemie COVID-19 tyto problémy jen prohloubila, což ztížilo a prodražilo uspokojování zvýšených potřeb při poskytování sociálních služeb. Pro překonání těchto překážek je zásadní získat dostatečné finanční prostředky a zajistit, aby byly snadno dostupné a využité k financování kvalitních intervencí v terénu. Projekt Helpdesk zajistí dosažení těchto cílů a zaručí, že organizace zastupující sociální služby budou mít lepší přístup k příslušným fondům EU (ESF+, EFRR, React-EU a další příslušné fondy EU) a posílený dialog a spolupráci s řídicími orgány a Evropskou komisí.

Vzhledem k tomu, že organizace, které jsou součástí konsorcia, zastupují velké množství sociálních služeb a mají členy ve všech členských státech EU i mimo ně, bude mít projekt mimořádně silnou schopnost šíření v celé Evropské unii. To zajistí, že sociální služby a řídicí orgány ve všech členských státech EU budou moci využívat nově zřízený Helpdesk.

Ve dnech 28. a 29. června se konsorcium projektu sejde v Bruselu na zahajovací schůzce projektu. Partnerské organizace budou mít příležitost diskutovat o plánech realizace jednotlivých aktivit projektu a položit základy pro další kroky.

Zůstaňte naladěni a sledujte nás pro další aktualizace!

Podpora HELPDESK

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Podpora HELPDESK

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.
Copyright ©2022 HELPDESK