HELPDESK

ELi fondid sotsiaalteenuste jaoks

Umbes
Projekt

Loe edasi

HELPDESK
Toetus

Loe edasi

Ressurss
Keskus

Loe edasi

Peamine eesmärk

Suurendada ESF+ ja ERFi kasutamist.

HELPDESK on Euroopa Komisjoni rahastatud 2-aastane projekt (mai 2022 - aprill 2024), mille eesmärk on käivitada sotsiaalteenuste kasutajatoe ehituskivid. Selle projekti lõppeesmärk on suurendada ESF+ (Euroopa Sotsiaalfond pluss) ja ERF (Euroopa Regionaalarengu Fond) vahendite kasutamist sotsiaalteenuste poolt ning lihtsustada sotsiaalteenuste pakkujate juurdepääsu nendele vahenditele.
Sotsiaalteenuste kasutajatoe ehitusplokkide käivitamisega on projektidega kavas :

1.

Sotsiaalteenuste toetamine ELi vahendite (eelkõige ESF+ ja ERF) kättesaadavuse ja kasutamise osas.

2.

Aidata korraldusasutustel kasutada ELi vahendeid kvaliteetsete sekkumiste rahastamiseks sotsiaalteenuste valdkonnas.

Sellelt veebisaidilt leiate teavet selle kohta, kuidas saada juurdepääsu ELi vahenditele, ning samuti projekti raames loodud väljundid, nagu näiteks avatud veebipõhine masskursus (Massive Open Online Course). Siin leiate lisateavet projekti kohta. 

Viimased uudised

Sündmused

Viimased üleskutsed

0
jaanuar 2023
Tööhõive, sotsiaalne kaasamine ja ettevõtlus
0
jaanuar 2023
Tööhõive, sotsiaalne kaasamine ja ettevõtlus

Ühtse turu programm (COSME): Euroopa sotsiaalmajanduse missioonid ühenduse vastupanuvõime tagamiseks

Tähtaeg: 7. detsember 2023

Käesoleva konkursikutse eesmärk on hõlbustada majanduslikke ja keskkonnaalaseid muutusi sotsiaalmajandussektoris, eriti maapiirkondades. Sellega toetatakse sotsiaalmajanduses osalejaid uuenduslike ja jätkusuutlike tavade väljatöötamisel, mis soodustavad majanduskasvu, suurendavad konkurentsivõimet ja aitavad kaasa kahekordsele üleminekule jätkusuutlikumale ja kaasavamale majandusele. See keskendub sellistele valdkondadele nagu ökoloogiline innovatsioon, roheline ja digitaalne üleminek, säästev põllumajandus, töötute haridus ja koolitus ning elukvaliteedi parandamine.

Loe edasi

ESF+ EaSI tegevussuund: Sotsiaalse innovatsiooni tavad kodutuse vastu võitlemiseks

Tähtaeg: 14. detsember 2023

Selle algatuse eesmärk on toetada loomingulisi projekte ja/või poliitikameetmeid, mille eesmärk on lahendada kodutuse ja eluasemete tõrjutuse probleeme. Mõned neist meetmetest võivad keskenduda ennetusstrateegiatele, eluasemele juurdepääsule, sealhulgas eluasemepõhistele lähenemisviisidele ja teenuste osutamise võimaldamisele, samuti kodutuse ennetamises ja selle vastu võitlemises osalevate kohalike sidusrühmade suutlikkuse suurendamisele.

Loe edasi

Uued kõned

Avaldatakse iga 2-3 nädala tagant

HELPDESKi tugi

Euroopa Liidu kaasrahastamisel. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.

HELPDESKi tugi

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti ja arvamusi. Ei Euroopa Liit ega abi andev asutus ei saa nende eest vastutada.
Autoriõigus ©2022 HELPDESK