HELPDESK

EU-midler til sociale ydelser

Om
Projekt

Læs mere

HELPDESK
Støtte

Læs mere

Ressource
Center

Læs mere

Hovedmål

Øget anvendelse af ESF+ og EFRU

HELPDESK er et 2-årigt projekt (maj 2022 - april 2024), der finansieres af Europa-Kommissionen, og som har til formål at lancere byggestenene til en Helpdesk for sociale tjenester. Det endelige mål med dette projekt er at øge brugen af ESF+- (Den Europæiske Socialfond Plus) og EFRU- (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling) midler til sociale tjenester og at gøre det lettere for udbydere af sociale tjenester at få adgang til disse midler.
Ved at lancere byggestenene til en helpdesk for sociale tjenester har projekterne til hensigt at :

1.

støtte sociale tjenester i forbindelse med adgang til og anvendelse af EU-midler (især ESF+ og EFRU)

2.

Hjælpe forvaltningsmyndighederne med at bruge EU-midler til at finansiere kvalitetsinterventioner inden for sociale ydelser.

På dette websted kan du finde oplysninger om, hvordan du får adgang til EU-midler, samt om de resultater, der er skabt af projektet, f.eks. et Massive Open Online Course. Her kan du finde flere oplysninger om projektet. 

Seneste nyheder

Begivenheder

Seneste opkald

0
januar 2023
Beskæftigelse, social inklusion og iværksætteri
0
januar 2023
Beskæftigelse, social inklusion og iværksætteri

Program for det indre marked (COSME): Europæiske socialøkonomiske missioner for samfundets modstandsdygtighed

Deadline: 7. december 2023

Denne indkaldelse af forslag har til formål at fremme økonomiske og miljømæssige forandringer inden for den socialøkonomiske sektor, især i landdistrikterne. Den støtter socialøkonomiske aktører i at udvikle innovative og bæredygtige praksisser, der vil øge væksten i landdistrikterne, forbedre konkurrenceevnen og bidrage til den dobbelte overgang til en mere bæredygtig og inkluderende økonomi. Det fokuserer på områder som økologisk innovation, grøn og digital omstilling, bæredygtigt landbrug, uddannelse og træning for arbejdsløse og forbedringer af livskvaliteten.

Læs mere

ESF+ EaSI-område: Sociale innovationspraksisser til bekæmpelse af hjemløshed

Deadline: 14. december 2023

Dette initiativ søger at støtte kreative projekter og/eller politiske tiltag, der har til formål at tackle udfordringerne med hjemløshed og udelukkelse fra boligmarkedet. Nogle af disse tiltag kan dreje sig om forebyggelsesstrategier, adgang til boliger, herunder boligstyrede tilgange og understøttende tjenester, samt opbygning af kapaciteten hos lokale interessenter, der er involveret i forebyggelse og bekæmpelse af hjemløshed.

Læs mere

Nye indkaldelser

Udgives hver 2-3 uge

HELPDESK Support

Samfinansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk, er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.

HELPDESK Support

Finansieret af Den Europæiske Union. Synspunkter og udtalelser er dog udelukkende forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions synspunkter og udtalelser. Hverken Den Europæiske Union eller den myndighed, der yder støtten, kan holdes ansvarlig for dem.
Copyright ©2022 HELPDESK