HELPDESK

ES fondi sociālajiem pakalpojumiem

Par The
Projekts

Lasīt vairāk

HELPDESK
Atbalsts

Lasīt vairāk

Resursi
Centrs

Lasīt vairāk

Galvenais mērķis

Palielināt ESF+ un ERAF līdzekļu izmantošanu

HELPDESK ir Eiropas Komisijas finansēts divu gadu projekts (2022. gada maijs - 2024. gada aprīlis), kura mērķis ir izveidot sociālo pakalpojumu palīdzības dienesta pamatelementus. Šī projekta galīgais mērķis ir palielināt ESF+ (Eiropas Sociālais fonds plus) un ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds) finansējuma izmantošanu sociālajos dienestos un atvieglot sociālo pakalpojumu sniedzējiem piekļuvi šiem līdzekļiem.
Uzsākot Sociālo pakalpojumu palīdzības dienesta struktūras izveidi, projekti paredz :

1.

atbalstīt sociālos dienestus ES fondu (jo īpaši ESF+ un ERAF) pieejamības un izmantošanas jomā.

2.

Palīdzēt vadošajām iestādēm izmantot ES līdzekļus, lai finansētu kvalitatīvus pasākumus sociālo pakalpojumu jomā.

Šajā tīmekļa vietnē atradīsiet informāciju par to, kā piekļūt ES fondiem, kā arī par projekta rezultātiem, piemēram, masveida atvērto tiešsaistes kursu. Šeit var atrast vairāk informācijas par projektu. 

Jaunākās ziņas

Notikumi

Jaunākie zvani

0
2023. gada janvāris
Nodarbinātība, sociālā iekļaušana un uzņēmējdarbība
0
2023. gada janvāris
Nodarbinātība, sociālā iekļaušana un uzņēmējdarbība

Vienotā tirgus programma (COSME): Eiropas sociālās ekonomikas misijas Kopienas noturībai

Termiņš: 2023. gada 7. decembris

Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus mērķis ir veicināt ekonomiskās un vides pārmaiņas sociālās ekonomikas nozarē, jo īpaši lauku reģionos. Tas atbalsta sociālās ekonomikas dalībniekus inovatīvas un ilgtspējīgas prakses izstrādē, kas veicinās izaugsmi lauku apvidos, palielinās konkurētspēju un sekmēs dubultu pāreju uz ilgtspējīgāku un iekļaujošāku ekonomiku. Tā koncentrējas uz tādām jomām kā ekoloģiskā inovācija, zaļā un digitālā pāreja, ilgtspējīga lauksaimniecība, bezdarbnieku izglītība un apmācība, kā arī dzīves kvalitātes uzlabošana.

Lasīt vairāk

ESF+ EaSI virziens: Sociālās inovācijas prakses bezpajumtniecības apkarošanai

Termiņš: 2023. gada 14. decembris

Šīs iniciatīvas mērķis ir atbalstīt radošus projektus un/vai politikas pasākumus, kuru mērķis ir risināt bezpajumtniecības un mājokļu atstumtības problēmas. Daži no šiem pasākumiem var būt saistīti ar preventīvām stratēģijām, mājokļu pieejamību, tostarp uz mājokli orientētām pieejām un veicinošiem pakalpojumiem, kā arī ar to vietējo ieinteresēto personu spēju palielināšanu, kas iesaistītas bezpajumtniecības novēršanā un apkarošanā.

Lasīt vairāk

Jauni zvani

Publicēts ik pēc 2-3 nedēļām

HELPDESK atbalsts

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem neuzņemas atbildību.

HELPDESK atbalsts

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem neuzņemas atbildību.
Autortiesības ©2022 HELPDESK