HELPDESK Logo

HELPDESK

EU-fonder för sociala tjänster

Om
Projekt

Läs mer

HELPDESK
Stöd

Läs mer

Resurs
Centrum

Läs mer

Huvudmål

Öka användningen av ESF+ och ERUF.

HELPDESK är ett tvåårigt projekt (maj 2022 - april 2024) som finansieras av Europeiska kommissionen och som syftar till att lansera byggstenarna för en helpdesk för sociala tjänster. Projektets slutmål är att öka användningen av ESF+- (Europeiska socialfonden Plus) och ERUF- (Europeiska regionala utvecklingsfonden) medel inom socialtjänsten och att göra det lättare för leverantörer av sociala tjänster att få tillgång till dessa medel.
Genom att lansera byggstenarna för en helpdesk för sociala tjänster avser projekten att :

1.

Stödja sociala tjänster när det gäller att få tillgång till och använda EU-medel (särskilt ESF+ och ERUF).

2.

Hjälpa förvaltningsmyndigheterna att använda EU-medel för att finansiera kvalitetsinsatser på området sociala tjänster.

På den här webbplatsen hittar du information om hur du får tillgång till EU-medel och om de resultat som projektet har skapat, t.ex. en Massive Open Online Course. Här hittar du mer information om projektet. 

Senaste nyheter

Evenemang

Senaste samtalen

0
Januari 2023
Sysselsättning, social integration och företagande
0
Januari 2023
Sysselsättning, social integration och företagande

Programmet för den inre marknaden (COSME): Europeiska uppdrag inom social ekonomi för samhällets motståndskraft

Sista inlämningsdag: 7 december 2023

Denna inbjudan att lämna förslag syftar till att underlätta ekonomiska och miljömässiga förändringar inom den sociala ekonomin, särskilt i landsbygdsregioner. Den stöder aktörer inom den sociala ekonomin att utveckla innovativa och hållbara metoder som kommer att främja tillväxten på landsbygden, stärka konkurrenskraften och bidra till den dubbla övergången till en mer hållbar och inkluderande ekonomi. Det fokuserar på områden som ekologisk innovation, grön och digital omställning, hållbart jordbruk, utbildning för arbetslösa och förbättringar av livskvaliteten.

Läs mer

ESF+ EaSI Strand: Social innovation för att bekämpa hemlöshet

Sista inlämningsdag: 14 december 2023

Detta initiativ syftar till att stödja kreativa projekt och/eller politiska åtgärder som syftar till att ta itu med utmaningarna med hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Vissa av dessa åtgärder kan handla om förebyggande strategier, tillgång till bostäder, inklusive bostadsledda strategier och möjliggörande tjänster, samt att bygga upp kapaciteten hos lokala intressenter som är involverade i att förebygga och bekämpa hemlöshet.

Läs mer

Nya samtal

Publiceras var 2-3:e vecka

Stöd för HELPDESK

Samfinansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Finansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den bidragsgivande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.

Stöd för HELPDESK

Finansierad av Europeiska unionen. De åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den bidragsgivande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.
Upphovsrätt ©2022 HELPDESK
Hoppa till innehåll