HELPDESK

Sredstva EU za socialne storitve

O storitvi
Projekt

Preberi več

HELPDESK
Podpora

Preberi več

Viri
Center

Preberi več

Glavni cilj

Povečanje uporabe ESS+ in ESRR

HELPDESK je dvoletni projekt (maj 2022 - april 2024), ki ga financira Evropska komisija in katerega cilj je vzpostaviti gradnike za službo za pomoč uporabnikom na področju socialnih storitev. Končni cilj tega projekta je povečati uporabo sredstev ESS+ (Evropski socialni sklad plus) in ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj) s strani socialnih storitev ter izvajalcem socialnih storitev olajšati dostop do teh sredstev.
Z uvedbo gradnikov službe za pomoč uporabnikom na področju socialnih storitev nameravajo projekti :

1.

Podpora socialnim službam pri dostopu do sredstev EU in njihovi uporabi (zlasti ESS+ in ESRR).

2.

Pomoč organom upravljanja pri uporabi sredstev EU za financiranje kakovostnih ukrepov na področju socialnih storitev.

Na tem spletišču boste našli informacije o tem, kako dostopati do sredstev EU, in rezultate, ki so nastali v okviru projekta, kot je množični odprti spletni tečaj. Tukaj najdete več informacij o projektu. 

Najnovejše novice

Dogodki

Zadnji klici

0
januar 2023
Zaposlovanje, socialna vključenost in podjetništvo
0
januar 2023
Zaposlovanje, socialna vključenost in podjetništvo

Program za enotni trg (COSME): Evropske misije socialne ekonomije za odpornost skupnosti

Rok: 7. december 2023

Namen tega razpisa za zbiranje predlogov je olajšati gospodarske in okoljske spremembe v sektorju socialnega gospodarstva, zlasti v podeželskih regijah. Podpira akterje socialnega gospodarstva pri razvoju inovativnih in trajnostnih praks, ki bodo spodbudile rast podeželja, povečale konkurenčnost in prispevale k dvojnemu prehodu na bolj trajnostno in vključujoče gospodarstvo. Osredotoča se na področja, kot so ekološke inovacije, zeleni in digitalni prehodi, trajnostno kmetijstvo, izobraževanje in usposabljanje brezposelnih ter izboljšanje kakovosti življenja.

Preberite več

ESS+ EaSI Usmeritev: Socialno inovacijske prakse za boj proti brezdomstvu

Rok: 14. december 2023

Namen te pobude je podpreti ustvarjalne projekte in/ali politične ukrepe za reševanje izzivov brezdomstva in stanovanjske izključenosti. Nekateri od teh ukrepov se lahko nanašajo na strategije preprečevanja, dostop do stanovanj, vključno s pristopi, ki temeljijo na stanovanjih, in storitvami, ki omogočajo nastanitev, ter na krepitev zmogljivosti lokalnih zainteresiranih strani, vključenih v preprečevanje brezdomstva in boj proti njemu.

Preberite več

Novi klici

Objavljeno vsake 2-3 tedne

Podpora HELPDESK

Sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki je dodelil pomoč, ne moreta biti odgovorna zanje.

Financira Evropska unija. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki jih je odobril, zanje ne odgovarjata.

Podpora HELPDESK

Financira Evropska unija. Vendar pa so izražena stališča in mnenja izključno avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Niti Evropska unija niti organ, ki jih je odobril, zanje ne odgovarjata.
Avtorske pravice ©2022 HELPDESK