HELPDESK

Fondy EU pro sociální služby

O společnosti The
Projekt

Přečtěte si více

HELPDESK
Podpora

Přečtěte si více

Zdroje
Středisko

Přečtěte si více

Hlavní cíl

Zvýšit využívání ESF+ a EFRR

HELPDESK je dvouletý projekt (květen 2022 - duben 2024) financovaný Evropskou komisí, jehož cílem je vytvořit stavební kameny pro helpdesk sociálních služeb. Konečným cílem tohoto projektu je zvýšit využívání finančních prostředků ESF+ (Evropský sociální fond plus) a EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj) v oblasti sociálních služeb a usnadnit poskytovatelům sociálních služeb přístup k těmto prostředkům.
Zavedením stavebních prvků Helpdesku sociálních služeb chtějí projekty :

1.

Podporovat sociální služby v přístupu k fondům EU a jejich využívání (zejména ESF+ a EFRR).

2.

Pomáhat řídicím orgánům využívat fondy EU k financování kvalitních intervencí v oblasti sociálních služeb.

Na těchto webových stránkách najdete informace o tom, jak získat přístup k finančním prostředkům EU, a také výstupy vytvořené v rámci projektu, například hromadný otevřený online kurz. Zde najdete další informace o projektu. 

Nejnovější zprávy

Události

Poslední výzvy

0
leden 2023
Zaměstnanost, sociální začlenění a podnikání
0
leden 2023
Zaměstnanost, sociální začlenění a podnikání

Program jednotného trhu (COSME): Evropské mise sociální ekonomiky pro odolnost Společenství

Termín: 7. prosince 2023

Cílem této výzvy k předkládání návrhů je usnadnit hospodářské a environmentální změny v odvětví sociální ekonomiky, zejména ve venkovských regionech. Podporuje subjekty sociální ekonomiky při rozvoji inovativních a udržitelných postupů, které podpoří růst venkova, zvýší konkurenceschopnost a přispějí k dvojímu přechodu k udržitelnějšímu hospodářství podporujícímu začlenění. Zaměřuje se na oblasti, jako jsou ekologické inovace, ekologický a digitální přechod, udržitelné zemědělství, vzdělávání a odborná příprava nezaměstnaných a zlepšování kvality života.

Přečtěte si více

ESF+ EaSI Strand: Sociální inovace v boji proti bezdomovectví

Termín: 14. prosince 2023

Cílem této iniciativy je podpořit kreativní projekty a/nebo politická opatření zaměřená na řešení problémů bezdomovectví a vyloučení z bydlení. Některá z těchto opatření se mohou týkat preventivních strategií, přístupu k bydlení, včetně přístupů vedených bydlením, a podpůrných služeb, jakož i budování kapacit místních zúčastněných stran zapojených do prevence a boje proti bezdomovectví.

Přečtěte si více

Nové výzvy

Vydává se každé 2-3 týdny

Podpora HELPDESK

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.

Podpora HELPDESK

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.
Copyright ©2022 HELPDESK