HELPDESK Logo

HELPDESK

Fonduri UE pentru servicii sociale

Despre
Proiect

Citește mai mult

HELPDESK
Suport

Citește mai mult

Resurse
Centru

Citește mai mult

Obiectiv principal

Creșterea gradului de utilizare a FSE+ și a FEDR

HELPDESK este un proiect de 2 ani (mai 2022 - aprilie 2024) finanțat de Comisia Europeană care are ca scop lansarea elementelor de bază pentru un serviciu de asistență pentru servicii sociale. Scopul final al acestui proiect este de a crește utilizarea fondurilor FSE+ (Fondul Social European Plus) și FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) de către serviciile sociale și de a facilita accesul furnizorilor de servicii sociale la aceste fonduri.
Prin lansarea elementelor constitutive ale unui serviciu de asistență pentru servicii sociale, proiectele intenționează să :

1.

Sprijinirea serviciilor sociale în accesarea și utilizarea fondurilor UE (în special FSE+ și FEDR)

2.

Să ajute autoritățile de management să utilizeze fondurile UE pentru a finanța intervenții de calitate în domeniul serviciilor sociale.

Pe acest site web veți găsi informații despre modul de accesare a fondurilor UE, precum și despre rezultatele create de proiect, cum ar fi un curs online deschis în masă. Aici puteți găsi mai multe informații despre acest proiect. 

Ultimele știri

Evenimente

Ultimele apeluri

0
Ianuarie 2023
Ocuparea forței de muncă, incluziune socială și întreprinderi
0
Ianuarie 2023
Ocuparea forței de muncă, incluziune socială și întreprinderi

Inițiativa "Inovare socială Plus" (SI+): Centre naționale de competență pentru inovare socială

Termen limită: 30 noiembrie

Această cerere de propuneri oferă oportunitatea de a dezvolta și consolida capacitatea Centrelor Naționale de Competență pentru Inovare Socială (CNC). Prin aceasta, se urmărește abordarea unora dintre provocările care caracterizează inovarea socială, cum ar fi: scară limitată, finanțare, coordonare, sprijin profesional, oportunități de colaborare și vizibilitate.

Citește mai mult

Programul privind piața unică (COSME): Misiuni europene de economie socială pentru reziliența comunitară

Termen limită: 7 decembrie 2023

Această cerere de propuneri are ca scop facilitarea schimbărilor economice și de mediu în sectorul economiei sociale, în special în regiunile rurale. Acesta sprijină actorii din domeniul economiei sociale în dezvoltarea de practici inovatoare și durabile care vor stimula creșterea rurală, vor spori competitivitatea și vor contribui la dubla tranziție către o economie mai durabilă și mai favorabilă incluziunii. Se concentrează pe domenii precum inovarea ecologică, tranzițiile ecologice și digitale, agricultura durabilă, educația și formarea profesională pentru șomeri și îmbunătățirea calității vieții.

Citește mai mult

FSE+ EaSI Componenta EaSI: Practici de inovare socială pentru combaterea lipsei de adăpost

Termen limită: 14 decembrie 2023

Această inițiativă urmărește să susțină proiecte creative și/sau măsuri politice care vizează abordarea provocărilor legate de lipsa de adăpost și de excluderea de la locuințe. Unele dintre aceste măsuri se pot axa pe strategii de prevenire, accesul la locuințe, inclusiv pe abordări bazate pe locuințe și servicii de sprijin, precum și pe consolidarea capacității părților interesate locale implicate în prevenirea și combaterea lipsei de adăpost.

Citește mai mult

Apeluri noi

Publicat la fiecare 2-3 săptămâni

Suport HELPDESK

Cofinanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt însă numai ale autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană, nici autoritatea care acordă ajutorul nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Suport HELPDESK

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.
Drepturi de autor ©2022 HELPDESK
Sari la conținut