HELPDESK

Sosiaalipalveluihin tarkoitetut EU:n varat

Tietoja
Hanke

Lue lisää

HELPDESK
Tuki

Lue lisää

Resurssit
Keskus

Lue lisää

Päätavoite

Lisätään ESR+:n ja EAKR:n käyttöä.

HELPDESK on Euroopan komission rahoittama kaksivuotinen hanke (toukokuu 2022 - huhtikuu 2024), jonka tavoitteena on käynnistää sosiaalipalvelujen tukipalvelun rakennuspalikat. Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on lisätä ESR+- (Euroopan sosiaalirahasto Plus) ja EAKR-rahoituksen (Euroopan aluekehitysrahasto) käyttöä sosiaalipalveluissa ja helpottaa sosiaalipalvelujen tarjoajien mahdollisuuksia saada näitä varoja.
Sosiaalipalvelujen neuvontapisteen rakennuspalikoiden käynnistämisellä hankkeissa pyritään :

1.

Tuetaan sosiaalipalveluja EU:n varojen (erityisesti ESR+ ja EAKR) saannissa ja käytössä.

2.

Auttaa hallintoviranomaisia käyttämään EU:n varoja laadukkaiden sosiaalipalvelujen rahoittamiseen.

Tältä verkkosivustolta löydät tietoa siitä, miten EU:n varoja voi saada, sekä hankkeen tuotoksista, kuten massiivisesta avoimesta verkkokurssista. Tässä löydät lisätietoja hankkeesta. 

Uusimmat uutiset

Tapahtumat

Viimeisimmät puhelut

0
tammikuu 2023
Työllisyys, sosiaalinen osallisuus ja yrittäjyys
0
tammikuu 2023
Työllisyys, sosiaalinen osallisuus ja yrittäjyys

Sisämarkkinaohjelma (COSME): Euroopan yhteisötalouden tehtävät yhteisön sietokyvyn parantamiseksi.

Määräaika: 7. joulukuuta 2023

Tämän ehdotuspyynnön tavoitteena on helpottaa taloudellisia ja ympäristöön liittyviä muutoksia osuus- ja yhteisötalouden alalla erityisesti maaseutualueilla. Sillä tuetaan osuus- ja yhteisötalouden toimijoita kehittämään innovatiivisia ja kestäviä toimintatapoja, jotka edistävät maaseudun kasvua, parantavat kilpailukykyä ja edistävät siirtymistä kohti kestävämpää ja osallistavampaa taloutta. Se keskittyy muun muassa ekologiseen innovointiin, vihreään ja digitaaliseen siirtymiseen, kestävään maatalouteen, työttömien koulutukseen ja elämänlaadun parantamiseen.

Lue lisää

ESR+ EaSI-lohko: Sosiaalisen innovoinnin käytännöt asunnottomuuden torjumiseksi

Määräaika: 14. joulukuuta 2023

Aloitteella pyritään tukemaan luovia hankkeita ja/tai poliittisia toimenpiteitä, joilla pyritään vastaamaan asunnottomuuden ja asumisessa syrjäytymisen haasteisiin. Jotkin näistä toimenpiteistä voivat liittyä ennaltaehkäisystrategioihin, asunnon saantiin, mukaan lukien asumislähtöiset lähestymistavat ja mahdollistavat palvelut, sekä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan osallistuvien paikallisten sidosryhmien valmiuksien kehittämiseen.

Lue lisää

Uudet puhelut

Julkaistaan 2-3 viikon välein

HELPDESK-tuki

Euroopan unionin osarahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Hankekoordinaattori

EASPD
Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Hankekoordinaattori

EASPD
Tekijänoikeus ©2022 HELPDESK