HELPDESK

EU-fondsen voor sociale diensten

Over de
Project

Meer lezen

HELPDESK
Ondersteuning

Meer lezen

Middelen
Centrum

Meer lezen

Hoofddoel

Meer gebruik maken van ESF+ en EFRO

De HELPDESK is een 2-jarig project (mei 2022 - april 2024) gefinancierd door de Europese Commissie dat tot doel heeft de bouwstenen voor een helpdesk voor sociale diensten te lanceren. Het uiteindelijke doel van dit project is om het gebruik van ESF+ (Europees Sociaal Fonds Plus) en EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) door sociale diensten te vergroten en het voor sociale dienstverleners gemakkelijker te maken om toegang te krijgen tot deze fondsen.
Door de bouwstenen van een Helpdesk Sociale Dienst te lanceren, willen de projecten :

1.

Sociale diensten ondersteunen bij de toegang tot en het gebruik van EU-fondsen (met name ESF+ en EFRO)

2.

Beheersautoriteiten helpen EU-middelen te gebruiken voor de financiering van kwaliteitsmaatregelen op het gebied van sociale diensten.

Op deze website vindt u informatie over hoe u toegang krijgt tot de EU-fondsen en over de resultaten van het project, zoals een Massive Open Online Course. Hier vindt u meer informatie over het project. 

Laatste Nieuws

Evenementen

Laatste oproepen

0
Jan 2023
Werkgelegenheid, sociale integratie en ondernemerschap
0
Jan 2023
Werkgelegenheid, sociale integratie en ondernemerschap

Programma voor de interne markt (COSME): Europese sociale-economiemissies voor de veerkracht van de gemeenschap

Deadline: 7 december 2023

Deze oproep tot het indienen van voorstellen heeft tot doel economische en ecologische veranderingen in de sector van de sociale economie te vergemakkelijken, met name in plattelandsgebieden. De oproep ondersteunt actoren van de sociale economie bij de ontwikkeling van innovatieve en duurzame praktijken die de groei van het platteland stimuleren, het concurrentievermogen vergroten en bijdragen aan de tweeledige overgang naar een duurzamere en inclusievere economie. Het richt zich op gebieden als ecologische innovatie, groene en digitale transitie, duurzame landbouw, onderwijs en opleiding voor werklozen en verbetering van de levenskwaliteit.

Meer lezen

ESF+ onderdeel EaSI: Sociale innovatiepraktijken ter bestrijding van dakloosheid

Deadline: 14 december 2023

Dit initiatief wil creatieve projecten en/of beleidsmaatregelen ondersteunen die gericht zijn op het aanpakken van de problemen van dakloosheid en uitsluiting van huisvesting. Sommige van deze maatregelen kunnen betrekking hebben op preventiestrategieën, toegang tot huisvesting, waaronder huisvestingsgerichte benaderingen en ondersteunende diensten, en capaciteitsopbouw van lokale belanghebbenden die betrokken zijn bij de preventie en bestrijding van dakloosheid.

Meer lezen

Nieuwe oproepen

Om de 2-3 weken gepubliceerd

HELPDESK Ondersteuning

Medegefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Projectcoördinator

EASPD
Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Projectcoördinator

EASPD
Copyright ©2022 HELPDESK