HELPDESK

Forfatternavn:Fabiana

EU4 Sundhedsprogram - Forebyggelse af NCD'er inden for demens og andre neurologiske lidelser

Deadline: 17. oktober 2023

Aktiviteterne vil dække forebyggelse og pleje af demens og andre neurologiske lidelser. De vil omfatte gennemførelse af projekter, der involverer civilsamfundsorganisationer for at støtte medlemsstaternes myndigheder i at gennemføre omfattende folkesundhedspolitikker, udvikling og overførsel af bedste praksis, udvikling af folkesundhedsretningslinjer, forberedelse og udrulning af innovative tilgange og projekter, der støtter patientforløb...