HELPDESK

Author name: Fabiana

Program EÚ4 v oblasti zdravia - Prevencia neinfekčných ochorení v oblasti demencie a iných neurologických porúch

Termín: 17. októbra 2023

Aktivity sa budú týkať prevencie a starostlivosti o demenciu a iné neurologické poruchy. Budú zahŕňať realizáciu projektov so zapojením organizácií občianskej spoločnosti na podporu orgánov členských štátov pri vykonávaní komplexných politík v oblasti verejného zdravia, rozvoj a prenos osvedčených postupov, vypracovanie usmernení v oblasti verejného zdravia, prípravu a zavádzanie inovatívnych prístupov a projektov na podporu ciest pacientov...

Program Horizont Európa: Prístup k zdravotným službám a starostlivosti pre ľudí v zraniteľných situáciách

Termín: 19. septembra 2023

Činnosti v rámci tejto výzvy by sa mali zameriavať na skupiny, ktoré sú v zraniteľnej situácii zo sociálneho, finančného alebo zdravotného hľadiska, alebo sú ohrozené diskrimináciou, ako napríklad osoby so zdravotným postihnutím alebo pacienti s komplikovanými ochoreniami, migranti, ...