HELPDESK

Nazwa autora: Fabiana

Program UE4 Zdrowie - Zapobieganie chorobom niezakaźnym w obszarze demencji i innych zaburzeń neurologicznych

Termin: 17 października 2023 r.

Działania obejmą zapobieganie demencji i innym zaburzeniom neurologicznym oraz opiekę nad nimi. Obejmą one wdrażanie projektów z udziałem organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu wspierania władz państw członkowskich we wdrażaniu kompleksowych polityk w zakresie zdrowia publicznego, opracowywanie i przekazywanie najlepszych praktyk, opracowywanie wytycznych dotyczących zdrowia publicznego, przygotowywanie i wdrażanie innowacyjnych podejść i projektów wspierających ścieżkę pacjenta....

Program Horyzont Europa: Wzajemne powiązania między tożsamością społeczną, kulturową i polityczną, a także poczuciem przynależności i demokracjami

Termin: 7 lutego 2024 r.

Projekty powinny przyczynić się do osiągnięcia następujących oczekiwanych rezultatów: Zapewnienie kompleksowej analizy wzajemnych powiązań między tożsamością społeczną, kulturową i polityczną, poczuciem przynależności i identyfikacji z grupą oraz demokracją; ...