HELPDESK

Jméno autora:Fabiana

Program EU4 v oblasti zdraví - Prevence neinfekčních onemocnění v oblasti demence a dalších neurologických poruch

Termín: 17. října 2023

Aktivity se budou týkat prevence a péče o demenci a další neurologické poruchy. Budou zahrnovat realizaci projektů, do nichž budou zapojeny organizace občanské společnosti, na podporu orgánů členských států při provádění komplexních politik v oblasti veřejného zdraví, rozvoj a přenos osvědčených postupů, vypracování pokynů v oblasti veřejného zdraví, přípravu a zavádění inovativních přístupů a projektů podporujících cestu pacientů...