HELPDESK

Författarnamn: Fabiana

Hälsoprogrammet EU4 - Förebyggande av icke smittsamma sjukdomar inom området demens och andra neurologiska sjukdomar

Sista inlämningsdag: 17 oktober 2023

Verksamheten kommer att omfatta förebyggande och vård av demens och andra neurologiska sjukdomar. De kommer att omfatta genomförande av projekt som involverar organisationer i det civila samhället för att stödja medlemsstaternas myndigheter i genomförandet av omfattande folkhälsopolitik, utveckling och överföring av bästa praxis, utveckling av riktlinjer för folkhälsa, förberedelse och införande av innovativa metoder och projekt som stöder patientvägar...

Horisont Europa-programmet: Tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster för människor i utsatta situationer

Sista inlämningsdag: 19 september 2023

Aktiviteter inom denna ansökningsomgång bör fokusera på grupper som befinner sig i utsatta situationer ur ett socialt, ekonomiskt eller hälsoperspektiv, eller som riskerar diskriminering, till exempel personer med funktionsnedsättning eller patienter med komplexa tillstånd, migranter, ...