HELPDESK

Author name: Fabiana

Programul de sănătate EU4 - Prevenirea bolilor netransmisibile în domeniul sănătății mintale, inclusiv acțiuni de sprijinire a grupurilor de populație vulnerabile, cum ar fi migranții, refugiații, persoanele de etnie romă și persoanele strămutate din Ucraina.

Termen limită: 17 octombrie 2023

Obiectivul este promovarea sănătății mintale și prevenirea și gestionarea problemelor de sănătate mintală prin proiecte care vizează grupurile vulnerabile.

Programul de sănătate EU4 - Prevenirea bolilor netransmisibile în domeniul demenței și al altor tulburări neurologice

Termen limită: 17 octombrie 2023

Activitățile vor viza prevenirea și îngrijirea demenței și a altor tulburări neurologice. Acestea vor include punerea în aplicare a unor proiecte care implică organizații ale societății civile pentru a sprijini autoritățile statelor membre în punerea în aplicare a unor politici de sănătate publică cuprinzătoare, dezvoltarea și transferul de bune practici, elaborarea de orientări în materie de sănătate publică, pregătirea și punerea în aplicare a unor abordări inovatoare și proiecte care să sprijine traseul pacientului...

Programul Orizont Europa: Către un sprijin holistic pentru sănătatea și îngrijirea copiilor și adolescenților într-o societate din ce în ce mai digitală

Termen limită: 19 septembrie 2023

Propunerile din cadrul acestei teme ar trebui să contribuie la: Copiii, adolescenții și părinții/îngrijitorii acestora sunt educați și împuterniciți în strategiile de prevenire care implică abordări și soluții personalizate; Copiii și adolescenții, ...

Programul Orizont Europa: Accesul la servicii de sănătate și îngrijire pentru persoanele aflate în situații vulnerabile

Termen limită: 19 septembrie 2023

Activitățile din cadrul acestei cereri de propuneri ar trebui să se concentreze asupra grupurilor care se află în situații vulnerabile din punct de vedere social, financiar sau al sănătății, sau care sunt expuse riscului de discriminare, cum ar fi persoanele cu handicap sau pacienții cu afecțiuni complexe, migranții, ...

Programul Orizont Europa: Interrelația dintre identitățile sociale, culturale și politice, precum și sentimentul de apartenență, și democrații

Termen limită: 7 februarie 2024

Proiectele ar trebui să contribuie la următoarele rezultate preconizate: Furnizarea unei analize cuprinzătoare a interrelațiilor dintre identitățile sociale, culturale și politice, sentimentul de apartenență și de identificare cu un grup și democrație; ...