HELPDESK

Autora vārds: Fabiana

ES4 Veselības programma - Neinfekcijas slimību profilakse garīgās veselības jomā, tostarp pasākumi, kas atbalsta neaizsargātas iedzīvotāju grupas, piemēram, migrantus, bēgļus, romus un pārvietotās personas no Ukrainas.

Termiņš: 2023. gada 17. oktobris

Mērķis ir garīgās veselības veicināšana un garīgās veselības problēmu profilakse un pārvaldība, īstenojot projektus, kas vērsti uz neaizsargātām grupām.

ES4 veselības programma - Neinfekcijas slimību profilakse demences un citu neiroloģisku traucējumu jomā

Termiņš: 2023. gada 17. oktobris

Pasākumi aptvers demences un citu neiroloģisku traucējumu profilaksi un aprūpi. Tās ietvers projektu īstenošanu, iesaistot pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai atbalstītu dalībvalstu iestādes visaptverošas sabiedrības veselības politikas īstenošanā, paraugprakses izstrādi un nodošanu, sabiedrības veselības pamatnostādņu izstrādi, inovatīvu pieeju un projektu sagatavošanu un ieviešanu, lai atbalstītu pacientu ceļu...

Programma "Apvārsnis Eiropa": Ceļā uz holistisku atbalstu bērnu un pusaudžu veselības un aprūpes nodrošināšanai aizvien digitālā sabiedrībā

Termiņš: 2023. gada 19. septembris

Šīs tēmas priekšlikumiem būtu jāveicina: bērniem, pusaudžiem un viņu vecākiem/aprūpētājiem tiek sniegta izglītība un sniegtas iespējas izmantot profilakses stratēģijas, kas ietver individuālas pieejas un risinājumus; bērniem un pusaudžiem, ...

Programma "Apvārsnis Eiropa": Veselības aprūpes un aprūpes pakalpojumu pieejamība cilvēkiem neaizsargātās situācijās

Termiņš: 2023. gada 19. septembris

Šajā uzaicinājumā paredzētajiem pasākumiem būtu jākoncentrējas uz grupām, kas ir sociāli, finansiāli vai veselības ziņā neaizsargātas vai pakļautas diskriminācijas riskam, piemēram, cilvēki ar invaliditāti vai pacienti ar sarežģītām saslimšanām, migranti, ...