HELPDESK

Author name: Fabiana

EU4-terveysohjelma - Kansanterveyssairauksien ehkäisy mielenterveyden alalla, mukaan luettuina toimet, joilla tuetaan haavoittuvassa asemassa olevia väestöryhmiä, kuten maahanmuuttajia, pakolaisia, romaneja ja Ukrainasta siirtymään joutuneita henkilöitä.

Määräaika: 17. lokakuuta 2023

Tavoitteena on mielenterveyden edistäminen sekä mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja hoito haavoittuville ryhmille suunnattujen hankkeiden avulla.

EU4-terveysohjelma - Kansanterveyttä vaarantavien sairauksien ehkäisy dementian ja muiden neurologisten häiriöiden alalla.

Määräaika: 17. lokakuuta 2023

Toiminta kattaa dementian ja muiden neurologisten sairauksien ennaltaehkäisyn ja hoidon. Niihin kuuluu sellaisten hankkeiden toteuttaminen, joissa kansalaisyhteiskunnan järjestöt osallistuvat jäsenvaltioiden viranomaisten tukemiseen kattavien kansanterveyspolitiikkojen toteuttamisessa, parhaiden käytäntöjen kehittäminen ja siirtäminen, kansanterveysalan suuntaviivojen kehittäminen, innovatiivisten lähestymistapojen ja potilaskiertoa tukevien hankkeiden valmistelu ja käyttöönotto....

Horisontti Eurooppa -ohjelma: Kohti kokonaisvaltaista tukea lasten ja nuorten terveydenhuolto- ja hoitotoimenpiteille yhä digitaalisemmassa yhteiskunnassa.

Määräaika: 19. syyskuuta 2023

Tähän aiheeseen liittyvien ehdotusten olisi edistettävä: Lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen/huoltajilleen annetaan koulutusta ja vaikutusmahdollisuuksia ennaltaehkäisystrategioissa, joihin sisältyy yksilöllisiä lähestymistapoja ja ratkaisuja; lapset ja nuoret, ...

Horisontti Eurooppa -ohjelma: Terveys- ja hoitopalvelujen saatavuus haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille

Määräaika: 19. syyskuuta 2023

Tämän ehdotuspyynnön mukaisissa toimissa olisi keskityttävä ryhmiin, jotka ovat sosiaalisesti, taloudellisesti tai terveydellisesti haavoittuvassa asemassa tai jotka ovat vaarassa joutua syrjinnän kohteeksi, kuten vammaiset tai potilaat, joilla on monimutkaisia sairauksia, maahanmuuttajat, ...