HELPDESK

Naam auteur: Fabiana

EU4 Gezondheidsprogramma - Preventie van NCD's op het gebied van dementie en andere neurologische aandoeningen

Deadline: 17 oktober 2023

De activiteiten hebben betrekking op de preventie van en de zorg voor dementie en andere neurologische aandoeningen. Zij omvatten de uitvoering van projecten waarbij maatschappelijke organisaties betrokken zijn om de autoriteiten van de lidstaten te ondersteunen bij de uitvoering van een alomvattend volksgezondheidsbeleid, de ontwikkeling en overdracht van beste praktijken, de ontwikkeling van richtsnoeren voor de volksgezondheid, de voorbereiding en invoering van innovatieve benaderingen en projecten ter ondersteuning van het patiëntentraject...

Programma Horizon Europa: Naar een holistische ondersteuning van de gezondheids- en zorgvoorzieningen voor kinderen en jongeren in een steeds meer digitale samenleving

Uiterste datum: 19 september 2023

De voorstellen in het kader van dit thema moeten bijdragen tot: Kinderen, adolescenten en hun ouders/verzorgers worden voorgelicht en krijgen zeggenschap over preventiestrategieën met een gepersonaliseerde aanpak en oplossingen; Kinderen en adolescenten, ...

Programma Horizon Europa: Toegang tot gezondheids- en zorgdiensten voor mensen in kwetsbare situaties

Uiterste datum: 19 september 2023

De activiteiten in het kader van deze oproep moeten gericht zijn op groepen die zich vanuit sociaal, financieel of gezondheidsperspectief in een kwetsbare situatie bevinden of het risico lopen te worden gediscrimineerd, zoals mensen met een handicap of patiënten met complexe aandoeningen, migranten, ...

Programma Horizon Europa: Het onderlinge verband tussen sociale, culturele en politieke identiteiten, alsmede het gevoel erbij te horen, en democratieën

Uiterste datum: 7 februari 2024

De projecten moeten bijdragen tot de volgende verwachte resultaten: Een uitgebreide analyse bieden van de onderlinge verbanden tussen sociale, culturele en politieke identiteiten, het gevoel erbij te horen en zich met een groep te identificeren, en democratie; ...