Κέντρο υποστήριξης

HELPDESK - ΓΡΑΦΕΊΟ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΊΑ ΤΗΣ ΕΕ

Ιταλία

Έρευνα

Οι πόροι που διαθέτει η Ιταλία για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 περιγράφονται στο Συμφωνία εταιρικής σχέσης 2021-2027. Για αυτή την επταετή περίοδο, η Ιταλία έχει στη διάθεσή της 74.067.329.380 ευρώ μεταξύ του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+ και του ΚΤΠ, στα οποία πρέπει να προστεθούν 987.290.803 ευρώ από το FEAMPA, δηλαδή συνολικά 75.054.620.183 ευρώ (42.697.750.649 ευρώ από τη συνεισφορά της ΕΕ και 32.356.869.534 ευρώ από την εθνική συνεισφορά), υπέρ 10 εθνικών προγραμμάτων, 38 περιφερειακών προγραμμάτων και 4 προγραμμάτων των αυτόνομων επαρχιών του Μπολζάνο και του Τρέντο.

Σε αυτά προστίθενται οι πόροι της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας: Η Ιταλία συμμετέχει σε 19 προγράμματα Interreg, με συνολικό προϋπολογισμό 1.248.000.000 ευρώ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό από όλες τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού.

Οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι των διαρθρωτικών ταμείων 2021-2027 κατανέμονται ως εξής:

 • Πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 23,882 δισ. ευρώ (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, αυτόνομες επαρχίες Trento και Bolzano, Piemont, Toscana, Valle d'Aosta και Veneto),
 • Περιφέρειες σε μετάβαση: (Abruzzo, Marche και Umbria),
 • Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες: 46,575 δισ. ευρώ. (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardinia και Sicily).

Τα κύρια Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία που υποστηρίζουν την πολιτική συνοχής 2021-2027 είναι:

 1. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) η οποία έχει ως στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης των ευρωπαϊκών περιφερειών και την εξομάλυνση των ανισοτήτων και των αναπτυξιακών ανισορροπιών,
 2. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο plus (ΕΚΤ+), η οποία υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην επίτευξη υψηλών και επαρκών επιπέδων απασχόλησης και δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής προστασίας,
 3. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑ), η οποία προωθεί τη βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, την αποκατάσταση και τη διατήρηση των υδάτινων βιολογικών πόρων, τη γαλάζια οικονομία σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές, υποστηρίζει την ανάπτυξη των κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, βοηθά τη διεθνή διακυβέρνηση για ασφαλείς, ασφαλείς, καθαρές και με βιώσιμη διαχείριση θάλασσες και ωκεανούς,
 4. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), η οποία υποστηρίζει περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που απορρέουν από τη διαδικασία μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα και θέλει να δώσει τη δυνατότητα στις περιφέρειες και τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από τη μετάβαση αυτή.  
 5. Το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), που προορίζεται για χώρες με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα μικρότερο από 90% του μέσου όρου της ΕΕ, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται η Ιταλία.

ΣΧΕΤΙΚΟΊ ΣΤΌΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΌΧΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Η πανδημία συνέβαλε στην επιδείνωση των συνθηκών αρκετών ήδη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Οι πιο πιεστικές προκλήσεις, ιδίως στον Νότο, είναι: η συμμετοχή των νέων και των γυναικών στην αγορά εργασίας- η πρόληψη και η καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου- η αύξηση του επιπέδου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- η ενίσχυση των δεξιοτήτων, ιδίως των ψηφιακών, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής- η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως των ανηλίκων- η ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας- η ενίσχυση του πολιτισμού και του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, για την ένταξη και την κοινωνική καινοτομία.

Οι παρεμβάσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών είναι εκείνες που εμπίπτουν στον ΣΤΟΧΟ 4 της συμφωνίας, για μια ΕΥΡΩΠΗ ΠΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ, οι οποίες επικεντρώνονται στις ακόλουθες προτεραιότητες:

 • Επάγγελμα,
 • εκπαίδευση και κατάρτιση,
 • Ένταξη και κοινωνική προστασία;
 • πολιτισμός και τουρισμός.

Τα προγράμματα αναφοράς για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι:

 • PN Σχολή και δεξιότητες,
 • NP Ένταξη και φτώχεια,
 • PN Νεολαία, γυναίκες και εργασία,
 • Πολιτισμός NP,
 • PN Metro plus και μεσαίες πόλεις του Νότου,
 • PN Ισότητα στην υγεία.

Κεφάλαια: ΤΑΜΕΊΑ: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+.

ΕΘΝΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ

Η ιταλική συμφωνία εταιρικής σχέσης προβλέπει τη θέσπιση 10 εθνικών προγραμμάτων (Ε.Π.), με στόχο την υλοποίηση των ακόλουθων τομέων:

 • Σχολείο και δεξιότητες,
 • Έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση,
 • Ασφάλεια για τη νομιμότητα,
 • Ισότητα στην υγεία,
 • Ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας,
 • Νέοι, γυναίκες και εργασία,
 • Μετρό συν και μεσαίες πόλεις στο Νότο,
 • Πολιτισμός,
 • Ικανότητα συνοχής,
 • Just Transition Fund.

25,575 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για τα εθνικά προγράμματα μεταξύ της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και της εθνικής συγχρηματοδότησης.

Ένα μεγαλύτερο μέρος των πόρων, ύψους 48,492 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση των Περιφερειακών Προγραμμάτων, τα οποία θα προωθηθούν από όλες τις Περιφέρειες και τις Αυτόνομες Επαρχίες.

Κατανομή των κονδυλίων σε σχέση με τα εθνικά σχέδια και το ποσό που τους αναλογεί

PNΚεφάλαιαΠεριοχή εφαρμογήςΣΥΝΟΛΑ (εκατ. ευρώ)*
Σχολείο και δεξιότητεςΕΤΠΑ- ΕΚΤ+Ολόκληρη η εθνική επικράτεια3.781,0
Έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα για την πράσινη και ψηφιακή μετάβασηΕΤΠΑΛιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές5.636,0
Ασφάλεια για τη νομιμότηταΕΤΠΑΛιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές235,3
Ισότητα στην υγείαΕΤΠΑ- ΕΚΤ+Λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές625,0
Ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειαςΕΤΠΑ- ΕΚΤ+Ολόκληρη η εθνική επικράτεια4.079,9
Νέοι, γυναίκες και εργασίαFSE+Ολόκληρη η εθνική επικράτεια5.088,7
Metro Plus και μεσαίου μεγέθους πόλεις στο ΝότοΕΤΠΑ- ΕΚΤ+Μητροπολιτικές πόλεις και πόλεις μεσαίου μεγέθους του Νότου3.002,5
ΠολιτισμόςΕΤΠΑΛιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές648,3
Ικανότητα συνοχήςΕΤΠΑ- ΕΚΤ+Ολόκληρη η εθνική επικράτεια1.267,4
Ταμείο Just TransitionJTFTaranto και Sulcis Iglesiente1.211,3

* Ο πίνακας περιλαμβάνει τόσο τις συνεισφορές της ΕΕ όσο και τις εθνικές συνεισφορές. Σε αυτές προστίθεται το PN FEAMPA

ΤΟΥΣ ΠΌΡΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΊΘΕΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΏΝ ΣΧΕΔΊΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΧΩΡΗΜΈΝΟΙ ΠΌΡΟΙ  (εκατομμύρια ευρώ, μερίδια συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών της ΕΕ και των εθνικών συνεισφορών) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΧΩΡΗΜΈΝΟΙ ΠΌΡΟΙ(εκατομμύρια ευρώ, μερίδια συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών της ΕΕ και των εθνικών συνεισφορών)
Abruzzo 1.087,6 P.A. του Bolzano 396,6
Basilicata 983,0 P.A. του Τρεντ 340,7
Καλαβρία 3.173,1 Piedmont 2.812,4
Καμπανία 6.973,1 Απουλία 5.577,3
Εμίλια Ρομάνια 2.048,4 Σαρδηνία 2.325,1
Friuli-Venezia G. 738,6 Σικελία 7.374,5
Λάτσιο 3.419,8 Τοσκάνη 2.312,5
Λιγουρία 1.087,5 Umbria 813,4
Λομβαρδία 3.507,4 Valle d'Aosta 174,0
Αγορά 881,8 Veneto 2.062,6
Molise 402,5 ΣΥΝΟΛΟ 48.491,9

ΘΕΜΑΤΙΚΈΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΣΕΙΣ

Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των κύριων στόχων της στρατηγικής της Ένωσης, τα κράτη μέλη καλούνται να επικεντρώσουν τη χρηματοδοτική στήριξη "στις παρεμβάσεις που επιφέρουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία" για την επίτευξη της στρατηγικής αυτής.

Θεματική συγκέντρωση ERDF/CF: Η Ιταλία αποφασίζει να τηρήσει τη θεματική συγκέντρωση σε επίπεδο περιφερειακών κατηγοριών.

Θεματική συγκέντρωση ESF+: (θεματική συγκέντρωση 30% και 15% αντίστοιχα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί).

Το κράτος μέλος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης   Ποσοστό Προβλεπόμενα προγράμματα ΕΚΤ+
Κοινωνική ένταξη 30,00%  NP Ισότητα στην υγεία ΕΤΠΑ-ESF+, NP Ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας ΕΤΠΑ-ESF+, PR Abruzzo ESF+, PR Campania ESF+, PR Emilia-Romagna FSE+, PR Friuli-Venezia Giulia, ESF+, PR Lazio, ESF+, PR Liguria ESF+, PR Lombardy FSE+, PR Marche FSE+, PR PA Bolzano FSE+, PR PA Trento FSE+, PR Piedmont FSE+, PR Sardinia FSE+, PR Sicily FSE+, PR Tuscany FSE+
Στήριξη των φτωχών 3,00% NP Ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας ΕΤΠΑ-ESF+
Στήριξη της απασχόλησης των νέων  15,00% NP Νεολαία, γυναίκες και εργασία ESF+, PR Abruzzo FSE+, PR Campania FSE+, PR Emilia Romagna FSE+, PR Friuli Venezia Giulia FSE+, PR Lazio FSE+, PR Liguria FSE+, PR Lombardy FSE+, PR Marche FSE+, PR Piedmont FSE+, PR Σαρδηνία FSE+, PR Σικελία FSE+, PR Τοσκάνη FSE+, PR Umbria FSE+, PR Valle d'Aosta FSE+, PR Veneto FSE+, PR Molise ERDF-ESF+, PR Puglia ERDF-FSE+, PR Calabria ERDF-ESF+, PR Basilicata ERDF-ESF+
Στήριξη για την καταπολέμηση της φτώχειας βρεφικό 5,00% NP Σχολείο και δεξιότητες ΕΤΠΑ-ESF+, NP Ένταξη e καταπολέμηση της φτώχειας ΕΤΠΑ-ESF+
Ανάπτυξη ικανοτήτων των μερών κοινωνικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις 0,25% NP Σχολείο και δεξιότητες ΕΤΠΑ-ESF+, NP Ισότητα στην υγεία ERDF-ESF+, NP Iclusion και καταπολέμηση της φτώχειας ERDFSE+, NP Νεολαία, γυναίκες και εργασία του ΕΚΤ+ PR Abruzzo FSE+, PR Campania FSE+, PR Emilia Romagna FSE+, PR Frili Venezia Giulia FSE+, PR Lazio FSE+, PR Liguria FSE+, PR Lombardia FSE+, PR Marche FSE+, PR PA Bolzano FSE+, PR PA Trento FSE+, PR Πιεμόντε FSE+, PR Σαρδηνία FSE+, PR Σικελία FSE+, PR Τοσκάνη FSE+, PR Umbria FSE+, PR Valle d'Aosta ESF+, PR Veneto FSE+, PR Molise ESFSE+, PR Puglia ERDF-ESF+, PR Calabria ERDF-ESF+, PR Basilicata ΕΤΠΑ-FSE+, PN Metro plus και μεσαίες πόλεις στο Νότο ERDF-ESF+, NP Ικανότητα συνοχής της ΤΑ ERDF-ESF+
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΈΔΩΝ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ

Σε εθνικό επίπεδο, η έδρα του στρατηγικού συντονισμού της πολιτικής συνοχής παραμένει επιβεβαιωμένη στο Επιτροπή με καθήκοντα παρακολούθησης και συνοδείας της υλοποίησης των προγραμμάτων (Επιτροπή ΑΠ), που έχουν ήδη θεσπιστεί για την περίοδο 2014-2020. Στην Επιτροπή ΑΠ προεδρεύουν το Τμήμα Πολιτικών Συνοχής (που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου), ως η Εθνική Αρχή Συντονισμού των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής, ο Οργανισμός για την Εδαφική Συνοχή (ACT) και ο Εθνικός Οργανισμός για τις Ενεργητικές Πολιτικές Εργασίας (ANPAL).

Η επιτροπή απαρτίζεται από τις διαχειριστικές αρχές του προγράμματος, τις κεντρικές διοικήσεις που είναι υπεύθυνες για τις οριζόντιες αρχές, τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την ικανοποίηση των ευνοϊκών συνθηκών, τις εθνικές αρχές συντονισμού του στόχου ETC καθώς και του διαπεριφερειακού συντονισμού ETC, τη θεσμική εταιρική σχέση ( συμπεριλαμβανομένων των UPI, ANCI και UNCEM) και τις οικονομικοκοινωνικές και από οργανώσεις που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, βάσει κριτηρίων που διασφαλίζουν την πλήρη συνέπεια με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για τις εταιρικές σχέσεις. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής προσκαλούνται οι αρμόδιες ΓΔ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Επιτροπή ΠΑ έχει τις δικές της εδαφικές και θεματικές αρθρώσεις, σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες των περιοχών και των τομεακών και οριζόντιων θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Χωρίζεται σε υποεπιτροπές (Υποεπιτροπές για τη Νότια Ιταλία, παρακολούθηση και έλεγχο και Κοινωνικά δικαιώματα). Το τελευταίο, που αφορά τους τομείς πολιτικής του ΕΚΤ Plus, θα εγγυάται μια ειδική δράση παρακολούθησης για το συντονισμό των δράσεων των εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων. και θα παρέχει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πληροφορίες σχετικά με την οριοθέτηση και τη συμπληρωματικότητα του ΕΚΤ Plus με άλλα ταμεία της ΠΑ ή με άλλα Ταμεία (όπως το FAMI, το ΕΓΤΑΑ, το PNRR).

Προκειμένου να διασφαλιστούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί συντονισμού μεταξύ της πολιτικής συνοχής και του PNRR και να συστηματοποιηθούν, σε μια οργανική και ενιαία θεώρηση, οι δράσεις της πολιτικής συνοχής με εκείνες που υποστηρίζονται μέσω της διάταξης για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, η σύσταση στο πλαίσιο της επιτροπής ενός ειδικού τεχνικού πίνακα, ο οποίος θα συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Στον προγραμματισμό 2021-2027, η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβεβαιώνει την ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης που έχει ήδη εφαρμοστεί στον προγραμματισμό 2014-2020, για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των κονδυλίων. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να προωθηθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου προγραμματισμού, των ενώσεων και των εκπροσώπων των υποκειμένων που επηρεάζονται δυνητικά από τη χρήση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής ή που είναι φορείς γνώσης και φορείς υποστήριξης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων που αφορούν τη χρήση των κονδυλίων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η τεκμηριωμένη συμμετοχή και η συνεχής συζήτηση με στόχο τη βελτίωση της προετοιμασίας και της εφαρμογής της συμφωνίας και των προγραμμάτων.

ΕΙΔΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΠΤΥΧΈΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΤΟΜΈΑ

Η καινοτομία που επηρεάζει όλους τους τομείς, όχι μόνο τον κοινωνικό, είναι η απλούστευση των θεματικών στόχων (οι 11 στόχοι του προγραμματισμού 2014-2020 έγιναν 5 ευρείς στρατηγικοί στόχοι στον προγραμματισμό 2021-27): πρόκειται για μια καινοτομία που επιτρέπει στα κράτη να είναι πιο ευέλικτα στη μεταφορά πόρων στο πλαίσιο της δικής τους δράσης και να είναι πιο αποδοτικά στη χρήση τους.

Το ΕΚΤ+ είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και, αυτό είναι το νέο, περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα του προγραμματισμού 2014-2020, συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βοήθειας για τους Απόρους (FEAD), το Πρόγραμμα Απασχόλησης και Κοινωνικής Καινοτομίας (EaSI) και το Πρόγραμμα Υγείας της ΕΕ.

Το ΕΚΤ+ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική ένταξη και στους νέους (θεματική συγκέντρωση 30% και 15% αντίστοιχα).

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΌΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΟΝΔΎΛΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

Εύκολη Ευρώπη →EUROPE MADE EASY

Στάδια → FASI.biz 

Κέντρο Υπηρεσιών και Εθελοντισμού → Infobandi CSVnet: προσφορές και ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον εθελοντισμό και τον τρίτο τομέα

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 • Συμφωνία εταιρικής σχέσης -Συμφωνίες εταιρικής σχέσης για τα κονδύλια της ΕΕ 2021-2027 | European Commission (europa.eu)
 • Υπουργός του Νότου και της εδαφικής συνοχής: www.ministroperilsud.gov.it μέσα σε αυτόν τον ιστότοπο είναι δυνατόν να εντοπιστεί η στρατηγική
 • Οργανισμός εδαφικής συνοχής: Οργανισμός εδαφικής συνοχής: περιλαμβάνει ένα τμήμα ειδήσεων από τα Προγράμματα και ένα αφιερωμένο στα επιχειρησιακά Προγράμματα που διαχειρίζεται ο οργανισμός (PON Διακυβέρνηση και θεσμική ικανότητα, PON Μητροπολιτικές Πόλεις). Η ενότητα τεκμηρίωσης περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά έγγραφα της πολιτικής συνοχής.
 • Κέντρο Υπηρεσιών και Εθελοντισμού: Infobandi CSVnet: προσφορές και ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον εθελοντισμό και τον τρίτο τομέα
 • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Πολιτικών: Ευρώπη και ευρωπαϊκά κεφάλαια  περιέχει ένα τμήμα αφιερωμένο στην Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά ταμεία
 • Ανοιχτή πύλη συνοχής: OpenCoesione να παρακολουθεί την πρόοδο των έργων και των δαπανών, αλλά και όλα τα εγκεκριμένα προγράμματα και τις αναφορές τους.

Υποστήριξη HELPDESK

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά και μόνο του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Υποστήριξη HELPDESK

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.