Paramos centras

PAGALBOS TARNYBA - SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PAGALBOS TARNYBA DĖL ES FONDŲ

Italija

Apklausa

2021-2027 m. programavimo laikotarpiu Italijai skiriami ištekliai aprašyti 2021-2027 m. partnerystės susitarimas. Šiam septynerių metų laikotarpiui Italija turi 74 067 329 380 eurų iš ERPF, ESF+ ir JTF, prie kurių reikia pridėti 987 290 803 eurus iš FEAMPA, iš viso 75 054 620 183 eurus (42 697 750 649 eurus ES įnašo ir 32 356 869 534 eurus nacionalinio įnašo), skirtus 10 nacionalinių programų, 38 regioninėms programoms ir 4 Bolcano ir Trento autonominių provincijų programoms.

Be to, prie šių išteklių prisideda ir Europos teritorinio bendradarbiavimo ištekliai: Italija dalyvauja 19 Interreg programų, kurių bendras biudžetas siekia 1 248 000 000 eurų. Tai didžiausia suma per visus ankstesnius programavimo laikotarpius.

2021-2027 m. struktūrinių fondų europinės ir nacionalinės lėšos paskirstytos taip:

 • Labiau išsivysčiusiuose regionuose - 23,882 mlrd. eurų (Emilija-Romanija, Friulio-Venecijos Džulija, Lacijus, Ligūrija, Lombardija, Trento ir Bolzano autonominės provincijos, Pjemontas, Toskana, Aostos slėnis ir Venetas);
 • Pereinamojo laikotarpio regionai: (Abrucai, Markė ir Umbrija);
 • Mažiau išsivysčiusiuose regionuose - 46,575 mlrd. eurų. (Bazilikatoje, Kalabrijoje, Kampanijoje, Molizėje, Apulijoje, Sardinijoje ir Sicilijoje).

Pagrindiniai Europos struktūriniai fondai, iš kurių remiama 2021-2027 m. sanglaudos politika, yra šie:

 1. Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)) kurios tikslas - skatinti Europos regionų ekonomikos ir užimtumo augimą bei išlyginti skirtumus ir vystymosi netolygumus;
 2. Europos socialinis fondas plius (ESF+), kuri padeda valstybėms narėms siekti aukšto ir tinkamo užimtumo lygio bei teisingos ir įtraukios socialinės apsaugos;
 3. Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondas (EJRŽF), kuri skatina tvarią žuvininkystę ir akvakultūrą, vandens biologinių išteklių atkūrimą ir išsaugojimą, mėlynąją ekonomiką pakrančių, salų ir vidaus vandenų teritorijose, remia žuvininkystės ir akvakultūros bendruomenių vystymąsi, padeda tarptautiniu mastu valdyti saugias, patikimas, švarias ir tvariai valdomas jūras ir vandenynus;
 4. Teisingo perėjimo fondas (JTF), kuri remia teritorijas, susiduriančias su rimtais socialiniais ir ekonominiais iššūkiais, kylančiais dėl perėjimo prie klimato neutralumo proceso, ir nori padėti regionams ir žmonėms įveikti socialinius, ekonominius ir aplinkosauginius šio perėjimo padarinius.  
 5. Sanglaudos fondas (SF), skirta šalims, kurių bendrosios nacionalinės pajamos vienam gyventojui yra mažesnės nei 90% ES vidurkio, tarp kurių nėra Italijos.

ATITINKAMI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TIKSLAI

Pandemija prisidėjo prie kelių ir taip pažeidžiamų gyventojų grupių padėties pabloginimo. Didžiausi iššūkiai, ypač pietuose, yra šie: jaunimo ir moterų dalyvavimas darbo rinkoje; mokyklos nebaigimo prevencija ir kova su juo; aukštojo mokslo lygio kėlimas; įgūdžių, ypač skaitmeninių, stiprinimas visą gyvenimą; kova su skurdu ir socialine atskirtimi, ypač nepilnamečių; sveikatos apsaugos sistemos atsparumas; kultūros ir turizmo stiprinimas ekonominio vystymosi, įtraukties ir socialinių inovacijų srityje.

Socialinių paslaugų teikėjams ypač svarbios intervencijos, kurios atitinka Susitarimo 4 TIKSLĄ - SOCIALIAI VERSLESNĖ IR ĮTRAUKIAMA EUROPA - ir kuriose daugiausia dėmesio skiriama šiems prioritetams:

 • Profesija;
 • švietimas ir mokymas;
 • Įtrauktis ir socialinė apsauga;
 • kultūra ir turizmas.

Šiems tikslams pasiekti skirtos šios orientacinės programos:

 • PN mokykla ir įgūdžiai;
 • NP Įtrauktis ir skurdas;
 • PN Jaunimas, moterys ir darbas;
 • NP kultūra;
 • PN Metro plius ir vidutinio dydžio pietų miestai;
 • PN Sveikatos lygybė.

Lėšos: ERPF, ESF+.

NACIONALINĖS PROGRAMOS

Italijos partnerystės susitarime numatyta sukurti 10 nacionalinių programų, skirtų šioms sritims įgyvendinti:

 • Mokykla ir įgūdžiai;
 • Moksliniai tyrimai, inovacijos ir konkurencingumas ekologiško ir skaitmeninio perėjimo laikotarpiu;
 • Teisėtumo saugumas;
 • Sveikatos lygybė;
 • įtrauktis ir kova su skurdu;
 • Jaunimas, moterys ir darbas;
 • Pietiniai pliusiniai ir vidutinio dydžio miestai;
 • Kultūra;
 • Sanglaudos gebėjimas;
 • Teisingo perėjimo fondas.

Nacionalinėms programoms skirta 25,575 mlrd. eurų, kuriuos sudaro Europos lėšos ir nacionalinis bendrasis finansavimas.

Didesnė lėšų dalis - 48,492 mlrd. eurų - bus skirta regioninėms programoms, kurias skatins visi regionai ir autonominės provincijos, finansuoti.

Lėšų pasiskirstymas pagal nacionalinius planus ir jiems skirtas sumas

PNLėšosTaikymo sritisIŠ VISO (mln. eurų)*
Mokykla ir įgūdžiaiERPF; ESF+Visa nacionalinė teritorija3.781,0
Moksliniai tyrimai, inovacijos ir konkurencingumas ekologiško ir skaitmeninio perėjimo srityjeERPFMažiau išsivystę regionai5.636,0
Teisėtumo užtikrinimasERPFMažiau išsivystę regionai235,3
Sveikatos lygybėERPF; ESF+Mažiau išsivystę regionai625,0
Įtrauktis ir kova su skurduERPF; ESF+Visa nacionalinė teritorija4.079,9
Jaunimas, moterys ir darbasFSE+Visa nacionalinė teritorija5.088,7
"Metro Plus" ir vidutinio dydžio miestai pietuoseERPF; ESF+Didmiesčiai ir vidutinio dydžio pietų miestai3.002,5
KultūraERPFMažiau išsivystę regionai648,3
Sanglaudos gebėjimasERPF; ESF+Visa nacionalinė teritorija1.267,4
Teisingo perėjimo fondasJTFTaranto ir Sulcis Iglesiente1.211,3

* Lentelėje pateikti ES ir nacionaliniai įnašai. Prie jų pridedamas PN FEAMPA

REGIONAMS SKIRIAMI IŠTEKLIAI NACIONALINIAMS PLANAMS ĮGYVENDINTI

REGIONAS PRISKIRTI IŠTEKLIAI  (mln. eurų, akcijos, įskaitant ES ir nacionalinius įnašus) REGIONAS PRISKIRTI IŠTEKLIAI(mln. eurų, akcijos, įskaitant ES ir nacionalinius įnašus)
Abrucai 1.087,6 P.A. of Bolzano 396,6
Bazilikata 983,0 P.A. iš Trento 340,7
Kalabrija 3.173,1 Pjemontas 2.812,4
Kampanija 6.973,1 Apulija 5.577,3
Emilija Romanija 2.048,4 Sardinija 2.325,1
Friulio-Venecijos G. 738,6 Sicilija 7.374,5
Lazio 3.419,8 Toskana 2.312,5
Ligūrija 1.087,5 Umbrija 813,4
Lombardija 3.507,4 Aostos slėnis 174,0
Rinka 881,8 Veneto 2.062,6
Molizė 402,5 IŠ VISO 48.491,9

TEMINĖS KONCENTRACIJOS

Siekiant prisidėti prie pagrindinių Sąjungos strategijos tikslų įgyvendinimo, valstybės narės raginamos sutelkti finansinę paramą "intervencinėms priemonėms, kurios duoda didžiausią pridėtinę vertę" įgyvendinant šią strategiją.

ERPF/CF teminė koncentracija: Italija nusprendžia laikytis teminės koncentracijos regioninių kategorijų lygmeniu

ESF+ teminė koncentracija: ESF+ ypatingą dėmesį skiria socialinei įtraukčiai ir jaunimui (atitinkamai 30% ir 15%, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje).

Valstybė narė laikosi teminės koncentracijos reikalavimų   Procentinė dalis Numatytos ESF+ programos
Socialinė įtrauktis 30,00%  NP Sveikatos lygybė ERPF-ESF+, NP Įtrauktis ir kova su skurdu ERPF-ESF+, PR Abrucai ESF+, PR Kampanija ESF+, PR Emilija-Romanija FSE+, PR Friulio-Venecijos Džulija, ESF+, PR Lacijus, ESF+, PR Ligūrija ESF+, PR Lombardija FSE+, PR Markė FSE+, PR Bolcanas FSE+, PR Trento FSE+, PR Pjemontas FSE+, PR Sardinija FSE+, PR Sicilija FSE+, PR Toskana FSE+
Parama vargšams 3,00% NP Įtrauktis ir kova su skurdu ERPF-ESF+
Parama jaunimo užimtumui  15,00% NP Jaunimas, moterys ir darbas ESF+, PR Abrucai FSE+, PR Kampanija FSE+, PR Emilija-Romanija FSE+, PR Friulis Venezia Giulia FSE+, PR Lazio FSE+, PR Liguria FSE+, PR Lombardija FSE+, PR Markė FSE+, PR Pjemontas FSE+, PR Sardinija FSE+, PR Sicilija FSE+, PR Toskana FSE+, PR Umbrija FSE+, PR Aostos slėnis FSE+, PR Venetas FSE+, PR Molizė ERPF-ESF+, PR Apulija ERPF-FSE+, PR Kalabrija ERPF-ESF+, PR Bazilikata ERPF-ESF+
Parama kovai su skurdu infantilus 5,00% NP Mokyklos ir įgūdžiai ERPF-ESF+, NP Įtrauktis e kova su skurdu ERPF-ESF+
Šalių gebėjimų stiprinimas socialinės ir nevyriausybinės organizacijos 0,25% NP Mokyklos ir įgūdžiai ERPF-ESF+, NP Lygybė sveikatos apsauga ERPF-ESF+, NP atskirtis ir kova su skurdu ERPFSE+, NP Jaunimas, moterys ir darbas su ESF+ PR Abrucų FSE+, PR Kampanijos FSE+, PR Emilijos Romagna FSE+, PR Frili Venezia Giulia FSE+, PR Lazio FSE+, PR Ligūrija FSE+, PR Lombardija FSE+, PR Markė FSE+, PR PA Bolzano FSE+, PR PA Trento FSE+, PR Pjemontas FSE+, PR Sardinija FSE+, PR Sicilija FSE+, PR Toskana FSE+, PR Umbrija FSE+, PR Valle d'Aosta ESF+, PR Veneto FSE+, PR Molise ESFSE+, Apulija ERPF-ESF+, PR Kalabrija ERPF-ESF+, PR Bazilikata ERPF-FSE+, PN Metro plus ir vidutinio dydžio miestai pietuose ERPF-ESF+, NP Techninės pagalbos sanglaudos pajėgumai ERPF-ESF+
 

VALDYMO LYGIŲ KOORDINAVIMAS

Nacionaliniu lygmeniu sanglaudos politikos strateginio koordinavimo vieta tebėra patvirtinta Komitetas, kurio funkcijos - stebėti ir lydėti programų įgyvendinimą (AP komitetas), jau nustatytas 2014-2020 m. AP komitetui pirmininkauja Sanglaudos politikos departamentas (įsteigtas prie Ministrų tarybos Prezidentūros), kuris yra nacionalinė sanglaudos politikos fondų koordinavimo institucija, Teritorinės sanglaudos agentūra (ACT) ir Nacionalinė aktyvios darbo politikos agentūra (ANPAL).

Komitetą sudaro programos valdymo institucijos, centrinės administracijos, atsakingos už horizontaliuosius principus, nacionalinės institucijos, atsakingos už palankių sąlygų sudarymą, ETM tikslo nacionalinės koordinavimo institucijos, taip pat ETM tarpregioninis koordinavimas, institucinė partnerystė (įskaitant UPI, ANCI ir UNCEM) ir ekonominės-socialinės bei pilietinei visuomenei atstovaujančios organizacijos, remiantis kriterijais, kurie užtikrina visišką atitiktį Europos partnerystės elgesio kodeksui. Į Komiteto posėdžius kviečiami kompetentingi Europos Komisijos generaliniai direktoratai.

PA komitetas turi savo teritorinį ir teminį suskirstymą, susijusį su teritorijų ypatumais, sektorių ir horizontaliosiomis temomis, kurias reikia nagrinėti. Komitetas yra suskirstytas į pakomitečiai (Pietų Italijos, Stebėsenos ir kontrolės pakomitečiai ir Socialinės teisės). Pastaroji, susijusi su ESF plius politikos sritimis, užtikrins konkrečius stebėsenos veiksmus, skirtus nacionalinių ir regioninių programų veiksmams koordinuoti. ir ne rečiau kaip kartą per metus pateiks informaciją apie ESF plius atskyrimą ir papildomumą su kitais PA fondais arba kitais fondais (pvz., FAMI, EŽŪFKP, PNRR).

Siekiant užtikrinti veiksmingus sanglaudos politikos ir PNRR koordinavimo mechanizmus ir susisteminti sanglaudos politikos veiksmus su veiksmais, remiamais pagal atkūrimo ir atsparumo priemonę, pagal vientisą viziją, komitete įsteigti specialų techninį stalą, kuris posėdžiaus bent du kartus per metus.

2021-2027 m. programavimo laikotarpiu Europos teisės aktuose patvirtinama, kad 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu jau įgyvendintas partnerystės principas bus stiprinamas, siekiant veiksmingai ir efektyviai panaudoti lėšas. Šiuo tikslu labai svarbu skatinti kuo didesnį asociacijų ir subjektų, kuriems sanglaudos politikos lėšų panaudojimas gali turėti įtakos arba kurie yra žinių ir paramos sprendimų priėmimo procesams, susijusiems su šių lėšų panaudojimu, teikėjai, atstovų įtraukimą per visą programavimo ciklą, kad būtų užtikrintas informuotas dalyvavimas ir nuolatinė diskusija, kuria siekiama pagerinti susitarimo ir programų rengimą ir įgyvendinimą.

NAUJIENOS IR SOCIALINIAM SEKTORIUI YPAČ SVARBŪS ASPEKTAI.

Visiems sektoriams, ne tik socialiniam, taikoma naujovė yra teminių tikslų supaprastinimas (iš 11 2014-2020 m. programavimo tikslų 2021-27 m. programavimo laikotarpiu tapo 5 bendrais strateginiais tikslais): tai naujovė, kuri leidžia valstybėms lanksčiau perskirstyti išteklius pagal savo veiksmus ir veiksmingiau juos naudoti.

ESF+ yra pagrindinė Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo finansinė priemonė ir, kas yra naujovė, ji apima įvairias 2014-2020 m. programavimo programas, ypač Europos socialinį fondą (ESF), Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI), Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą (FEAD), Užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI) ir ES sveikatos programą.

ESF+ ypatingą dėmesį skiria socialinei įtraukčiai ir jaunimui (atitinkamai 30% ir 15%).

INICIATYVOS, KURIOMIS SIEKIAMA PALENGVINTI PRIEIGĄ PRIE ES FONDŲ

Lengva Europa →PAPRASTA EUROPA

Etapai → FASI.biz 

Paslaugų ir savanorystės centras → Infobandi CSVnet: savanoriškos veiklos ir trečiojo sektoriaus konkursai ir finansavimo galimybės.

NUORODOS

HELPDESK palaikymas

Iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos. Tačiau išreikštos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei pagalbą teikianti institucija negali būti už jas atsakingos.

Finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išsakytos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei pagalbą teikianti institucija negali būti už jas atsakingos.

HELPDESK palaikymas

Finansuoja Europos Sąjunga. Tačiau išsakytos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei pagalbą teikianti institucija negali būti už jas atsakingos.